Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst KBO op 9 januari

Nadat het geluid van de jaarwisseling enigszins verstomd is en de beste wensen voor het nieuwe jaar al zijn overgebracht nodigt KBO de Hengeveldse senioren uit voor een bijeenkomst. Hoe het voorbije jaar geweest is voor eenieder zal een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.
Maar er mag nog meer verwacht worden van het nieuwe jaar 2019!
Kom 9 januari om 19.30 naar de kantine Hebo!
Het koor ‘de Borghenders’ zal zorgen dat U een mooie avond beleefd.