Uitnodiging Palmpasen*Update

Nicole Pleijhuis Namens de werkgroep:"Op zondag 14 april vieren we Palmpasen. Alle kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool (tot en met groep 4) ontvangen hiervoor binnenkort een Palmpasen stok. Deze mogen jullie zelf (thuis) versieren met papier, snoep en … palmtakjes natuurlijk.
We nodigen jullie hierbij dan ook van harte uit om op zondagmorgen 14 april om 09:30 uur in de kerk te komen en je versierde Palmpasen stok mee te brengen naar de gezinsviering! Ook oudere kinderen zijn uiteraard van harte welkom!  We drinken na de tijd achter in de kerk koffie en voor de kinderen ranja met iets lekkers van de paaskip en paashaas. Ook zou ik graag een vermelding willen doen dat de uitnodiging in de Höfte niet helemaal correct is: Er is geen optocht met Amuzant naar het Pellehof en er is  tijdens de viering wel een communie!".
 
De grote versierde Palmpasen stok, die tijdens de viering in de kerk staat, brengen we na de viering samen met de paaskip en paashaas (in optocht achter Amuzant) naar de bewoners van de Pellehof. Uiteraard delen de paaskip en paashaas bij het Pellehof weer een lekkere traktatie uit en is er koffie en ranja!
We hopen dat veel kinderen en ouders naar de viering komen om de traditie van Palmpasen in ere te houden, iedereen is uiteraard van harte welkom en we maken er samen een leuke viering van, heel graag tot dan!
Hartelijke groeten, Werkgroep Gezinsvieringen
N.B. De week na Palmpasen moeten alle stokken (zonder versiering) weer ingeleverd worden bij de leerkracht, zodat deze stokken volgend jaar opnieuw gebruikt kunnen worden. Alvast bedankt!