Ut geet oan; De aanpassing van de Goorsestraat

Ut geet oan! De aanpassing van de Goorsestraat in en buiten Hengevelde. De bouwketen zijn geïnstalleerd op het Hengeveldse Zomerfeestterrein. De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen in Overijssel. Daarom voeren ze regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. Rond augustus 2022 gaat de provincie van start met groot onderhoud aan de N347, tussen Goor en Haaksbergen.

Informatiesessies terugkijken

Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeente Hof van Twente en de gemeente Haaksbergen. Naar alle waarschijnlijkheid:
Op maandag 19 september begint men aan de rotonde bij Très Chic, de week ervoor aan de parallelweg van de Slotsdwarsweg tot aan de rotonde. Er komt nog iets van een informatie inloop op het Zomerfeestterrein.

Bij bakkerij Nollen

Wat ze gaan doen
Het wegdek van de N347 is aan vervanging toe. Ze gaan het asfalt vervangen ter hoogte van de Rietmolenweg tot na Hengevelde. Naast herstelwerkzaamheden pakken ze nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. In de bebouwde kom van Hengevelde passen ze de inrichting van de weg aan. Hierdoor maken we de N347 tussen Goor en Haaksbergen verkeersveiliger en verhogen ze de leefbaarheid.

Hengevelde buiten de bebouwde kom

Soort Werkzaamheden
De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Groot Onderhoud buiten de bebouwde kom van Hengevelde:
 • Ze vervangen het asfalt van de hoofdrijbaan en de parallelweg
Hengevelde kruising met Diepenheimsestraat

In Hengevelde:

 • Beide rotondes: asfalt vervangen
 • Tussen de rotondes: asfalt vervangen;
 • Wijzigen inrichting diverse oversteekplaatsen
 • Aanpassen voet- en fietspad tussen shared space en zuidelijke rotonde
St Isidorushoeve voetgangersoversteek

In St. Isidorushoeve:

 • Hoofdrijbaan en de parallelweg het asfalt vervangen
 • Herinrichting voetpaden en oversteeksituatie bij de rotonde
 • Het vervangen van groene beplanting op de rotonde
 • Beperkt herinrichting parallelweg binnen de bebouwde kom
 • Aanleg fietsoversteek en calamiteitenuitrit nieuwbouwwijk ‘Hoeve-Oost’

 

St Isidorushoeve buiten de bebouwde kom

Bij weegbrug Lima aan de Harmoleweg 4 te St. Isidorushoeve:

 • drie doorsteken haakser maken zodat hier geen verkeer van de hoofdrijbaan de parallelweg op gaat (en andersom)
 • parallelweg verbreden met extra bermverharding