Vastentijd 2024; Even minderen voor een ander

Ten behoeve van bovengenoemde actie, waarvan het doel hieronder is uiteengezet, zijn of worden (gelijktijdig met het blad Geestig) op vele adressen Vasten zakjes bezorgd.
Doet u mee?! Doe dan uw bijdrage, via deze enveloppe, in de gele bus in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tav H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. vastenactie Hengevelde.

————————————————————————-

Vastentijd 2024

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER 

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen  gebruiken. Minderen voor een ander dus.

Wat doet Vastenactie?

We zien de laatste jaren dat steeds meer mensen direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van klimaatsveranderingen. In Zimbabwe ondersteunen we bijvoorbeeld gemeenschappen die niet meer kunnen vertrouwen op de bekende patronen van natte en droge seizoenen. Hun voedselvoorziening staat daardoor sterk onder druk.

Die ontstonden door de, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Oogsten mislukten en er was nauwelijks voldoende te eten.

Onze lokale partner Caritas zorgde echter voor een gemeenschappelijke groentetuin in het dorp van Thandekile, een waterput en training bij het verbouwen van lokale gewassen. Die zijn beter bestand tegen het klimaat en geven een betere oogst.

Thandekile: Wat voor problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk.

Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee.

Via Vastenactie willen we daarom in een aantal dorpen onder andere zorgen voor de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen met een waterput, een pomp en een wateropslag.

Daarnaast willen we de gemeenschappen ondersteunen bij het kweken met lokale gewassen. Een aantal vrouwen en jongeren leert bovendien naaien om extra inkomsten te kunnen verwerven.

Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling

en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2024:

”LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD”

De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 31 Maart 2024. Het ‘Vastenactie zakje’  dat gelijktijdig met het blad Geestig is verspreid, kunt u tot en met Pasen inleveren in de bus achter in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie

Ook U kunt uw bijdrage overmaken op het IBAN

NL35RABO0157107221 t.n.v. R.K. Heilige Geest parochie Hengevelde.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Alvast hartelijk dank,

Namens de Missie- Ontwikkeling- en Vredesgroepen Heilige Geestparochie.