Veegplan: kosten- en tijdsbesparing kleinschalige initiatieven op erven

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop wij dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Ook in 2020 komt er weer een Veegplan. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdsbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Hiermee houden we het buitengebied leefbaar en vitaal, nu en in de toekomst.

Veel animo
In 2018 en 2019 zijn Veegplannen opgesteld voor het buitengebied. In totaal zijn hierin meer dan 100 kleinschalige initiatieven op erven in het buitengebied bij elkaar geveegd. Die initiatieven variëren van de toevoeging van woningen op erven (na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak. Voor elke aanvraag komen onze medewerkers op bezoek om te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 
Veegplan 2020
Door de (positieve) reacties op de vorige veegplannen weten we dat er veel behoefte is aan een volgend veegplan. Daarom gaan we van start met de voorbereidingen voor een derde veegplan voor het buitengebied, het Veegplan 2020. Dus heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd? Dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Wij kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het Veegplan of dat er andere mogelijkheden zijn die tegemoetkomen aan uw wensen.
Via de website www.hofvantwente.nl  kunt u zich aanmelden voor het Veegplan 2020. De aanmeldingstermijn loopt van 2 december 2019 tot en met vrijdag 10 januari 2020. Naar verwachting leggen we het ontwerp-veegplan medio 2020 ter inzage. Wij hopen de procedure in het najaar van 2020 af te ronden.
 
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Maarten Nieboer van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website www.hofvantwente.nl/veegplan.