Veel ouders positief over staking Petrusschool

Zo zag het Hengevelde schoolplein er vanochtend om iets voor half 9 uit; leeg! Bijna alle basisscholen deden mee aan de prikactie tegen de hoge werkdruk en lage salarissen. Zo'n 90 procent van de 6.500 scholen hield deze dinsdagochtend de deuren het eerste uur gesloten. Direkteur Dieneke Hek van de Petrusschool in Hengevelde:”De staking vanochtend is goed verlopen. Het was een prikactie van een uur, die door het overgrote deel van de basisscholen opgepakt is. Veel ouders van de Petrusschool hebben positief gereageerd op het feit dat de school een signaal afgeeft. De kinderen waren vanmorgen allemaal om half tien op school. Het team van de Petrusschool wil vooral het signaal afgeven, dat de klassen (te) groot zijn, terwijl het passend onderwijs steeds meer een kindspecifieke aanpak vraagt.

Geen enkele leerling die zich had vergist

In de afgelopen jaren zijn er vele maatregelen in het onderwijs doorgevoerd, die feitelijk een bezuiniging waren. De enige manier om deze bezuinigingen op te vangen is het vergroten van groepen en het verminderen van ondersteuning. Dit leidt tot een onbevredigend gevoel bij de leerkrachten: dat wat je wilt doen om kinderen het beste te geven, is niet mogelijk.
Daarnaast is een grote zorg in het onderwijs de administratiedruk. Net als in vele sectoren lijkt het goed vastleggen van alles wat je doet soms van meer belang dan het daadwerkelijke werk. Leerkrachten genieten gelukkig vooral van het werken met kinderen om hen een stap verder te helpen. Het papierwerk wordt vooral als een last ervaren.
Wij hopen dat de politiek het signaal van het basisonderwijs oppakt!”