Veel schade aan openbaar groen door aanhoudende droogte in zomer 2018

U herinnert zich vast nog de extreem droge zomer van 2018. Het regende maandenlang niet. Veel bomen, heesters, bloemperkjes en hagen hebben de droogte niet overleefd. Er zijn veel meldingen bij ons binnengekomen over dode bomen en planten. Voor een deel is dat in onze woonbuurten, maar voor een deel gaat het ook om hagen en heesters op onze begraafplaatsen. Wij hebben een inventarisatie gemaakt en hebben in beeld wat de totale schade is. Die is fors en kan oplopen tot een half miljoen euro. Inwoners die zelf iets willen doen om het openbaar groen in hun omgeving aan te pakken, kunnen zich melden bij de gemeente.

Droogteschade
Voor de gemeente Hof van Twente betekent deze droogteschade o.a. dat wij momenteel niet het kwaliteitsbeleid van het openbaar groen kunnen leveren zoals het hoort te zijn. Wij beseffen dat dit vervelend is en kunnen ons voorstellen dat het voor u jammer is dat plantvakken in uw buurt of op de begraafplaats er slecht uit zien.
We zijn zoals elk jaar in deze periode druk om de belangrijkste vakken in het groen te renoveren. De droogteschadevakken zijn een veelvoud van de hoeveelheid die we vorige jaren hebben hersteld. Het gaat dan met name om de heestervakken, hagen in de kernen en in het bijzonder op de begraafplaatsen waar veel hagen staan.

Samen oplossing zoeken
Mocht u zelf iets willen doen aan het verbeteren van de beeldkwaliteit openbaar groen in uw omgeving, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze wijkbeheerders. We kunnen dan samen naar een mogelijke oplossing zoeken, bijvoorbeeld via het ‘adopteren’ van groen. U kunt hiervoor een melding doen via www.hofvantwente.nl/meldingenopenbareruimte of bellen via telefoonnummer 0547 – 858585.