Inwoners Hengevelde voelen zich veilig

 
In de periode tussen september en december 2011 voerde gemeente Hof van Twente een veiligheidsonderzoek uit. Het responspercentage van 51% geeft een goed beeld de kijk op leefbaarheid in de woonbuurt, beleving van buurtproblemen, onveiligheids beleving, slachtofferschap en aangiftegedrag. De gemeente gaat in de komende maanden samen met professionele partners, zoals jongerenwerk, politie, horeca, verslavingszorg en GGD een veiligheidsanalyse maken op basis van de resultaten uit de enquête. Deze analyse zal laten zien waaraan de komende vier jaar behoefte is in de veiligheidsaanpak. Samenvatting veiligheidsonderzoek:

Buurtproblemen
De drie belangrijkste buurtproblemen in Hof van Twente zijn 1) te hard rijden, 2) hondenpoep en 3) parkeeroverlast. In vergelijking met 2007 hebben de nummers 1 en 2 van positie gewisseld en is parkeeroverlast nieuw in de top 3.

Onveiligheidsgevoelens
Met een score van 9 procent onveiligheid in de eigen buurt blijft Hof van Twente in 2011 respectievelijk 5 en 8 procentpunten onder het Twentse en Nederlandse gemiddelde.

Slachtofferschap
Inwoners van Hof van Twente schatten de kans dat zij slachtoffer worden van inbraak, mishandeling of diefstal erg laag in. Tussen de kernen zijn wel duidelijke verschillen zichtbaar. Inwoners van het buitengebied schatten de kans op inbraak en diefstal het laagst in binnen Hof van Twente. In Goor wordt de kans om slachtoffer te worden van vandalisme het hoogst ingeschat.

Aangifte en melding
Van de ondervonden delicten door inwoners van Hof van Twente wordt slechts in een derde van de gevallen melding gemaakt bij de politie. In nog minder gevallen wordt er daadwerkelijk aangifte gedaan. Het meldings- en aangiftegedrag is daarmee vrijwel gelijk aan het regionale en landelijke gemiddelde.

Functioneren politie
Bijna twee derde van de inwoners van Hof van Twente die contact hebben gehad met de politie is daar tevreden over. De meest voorkomende redenen voor ontevredenheid met het politieoptreden in Twentse gemeenten zijn: 1) dat het optreden van de politie niet efficiënt was, 2) de politie niets of te weinig deed, 3) de problemen niet zijn opgelost en 4) te lang wachten/te laat. De top 3 komt overeen met de cijfers uit andere delen van Twente en Nederland.

Functioneren gemeente
Inwoners van Hof van Twente zijn minder tevreden over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid dan in de rest van Twente en Nederland. Ten opzichte van de situatie in 2007 is wel een verbetering opgetreden. Het belangrijkste aandachtspunt voor de gemeente is het nakomen van afspraken.

Onveilige plekken
Onveilige gevoelens doen zich in Hof van Twente het meest voor op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansplekken en bij het station. Wel geldt dat in Hof van Twente minder vaak sprake is van onveiligheidsgevoelens dan in de rest van Twente.

Respectloos gedrag
Respectloos gedrag door bepaalde personen of instanties komt in gemeente Hof van Twente minder vaak voor dan in Twente. In Twente komen groepen die respectloos gedrag vertonen weer minder vaak voor dan in de rest van Nederland, met uitzondering van de grootste stedelijke gebieden.