Vernieuwd bestuur Senioren Hengevelde kijkt uit naar volgend seizoen

De KBO Senioren Hengevelde hield woensdagavond haar jaarvergadering om samen met haar leden het afgelopen seizoen te evalueren, de organisatie en de financiën te beoordelen en alvast vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.
Voorzitter Jan Lansink kreeg uit de zaal alleen maar positieve reacties. Alle activiteiten van het afgelopen seizoen waren bijzonder geslaagd. Het streven om vooral bindend met elkaar om te gaan stond centraal dit seizoen. En dat bleek wel uit de grote deelname aan de activiteiten. Er waren bijeenkomsten waar de zaalruimte in feite te klein was voor het bezoekersaantal.

Uitermate gelukkig was de voorzitter met het feit dat de ledenwerfactie zeer geslaagd genoemd kan worden. Het ledenaantal is gegroeid naar bijna 250 senioren waaronder opmerkelijk veel jonge senioren.
Penningmeester Wim Sander kon ook alleen maar positief zijn over de financiële positie. Toch waarschuwde hij voor het feit dat de toekomst mogelijk meer kosten met zich meebrengt. De zaalruimte is nu bijvoorbeeld al een zorg. Ook wordt de invulling van het programma steeds duurder. Kwaliteit heeft zo zijn prijs. Daarnaast wil het bestuur gastvrijheid blijven uitstralen door de aanwezige leden op elke bijeenkomst een kopje koffie en een drankje aan te bieden. Een voorstel van het bestuur betrof dan ook een kleine verhoging van de contributie naar € 30.- per jaar. Sinds de oprichting van het KBO in 1991 was de contributie nog niet eerder verhoogd. Hulde aan alle voorgaande penningmeesters.

Van vier leden van het bestuur werd reglementair afscheid genomen, te weten van de helaas vorig jaar te vroeg overleden Hermien Broshuis, van Betsie ter Doest, van secretaris Ria Vehof en van voorzitter Jan Lansink. Voor hen in de plaats werden benoemd de dames Marian Broekkamp en Ans Eshuis en de heren Alfons Assink en Paul Wegdam. Nieuwe secretaris werd Ineke Pelle en de ledenvergadering stemden in met de benoeming van Harry Rouhof tot voorzitter.
Symbolisch werd de voorzittershamer daarbij overgedragen door Jan Lansink.

Met een persoonlijk woordje bedankte de nieuwe voorzitter de afgetreden oud-bestuursleden waarbij elk als dank een kleurige bos bloemen kreeg aangereikt. Voor Hermien nam haar man Tonnie deze in ontvangst.
Tot slot van deze jaarvergadering ging de nieuwe voorzitter in op het programma voor het volgend seizoen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een gebruikelijk basisprogramma en een soort programma extra. Bij dat laatste zal het accent komen te liggen op activiteiten die ad hoc georganiseerd worden en waarop men zich kan inschrijven. Een rondleiding in het kasteel Twickel in kleine groepen is de eerste mogelijkheid om aan mee te doen.

In de programmering is door het bestuur geprobeerd om alle senioren, ook de jongeren, te bedienen naar interesse waarbij steeds de 4O’s voor alle activiteiten uitgangspunt blijven: Ontspanning, ontwikkeling, ontdekken en ontzorgen.
Verder zal het bestuur zich laten leiden door de gedachte dat gepaste aandacht van en voor elke senior mede bepalend is voor een gezond Hengevelds gemeenschap.

De avond werd voortgezet met een stereo-dia-vertoning door Jan Geerdink.
Jan heeft met speciale fotoapparatuur ons mee kunnen nemen in een bijna virtuele werkelijkheid.
Boeiend om naar te kijken en mooi om het passende verhaal erbij te horen.

Zondag 19 mei, a.s. zondag dus, zal om 9.30 uur in de kerk met een speciale woord en communiedienst dank gebracht worden voor een geslaagd seizoen waarbij we ook onze overleden leden zullen gedenken. Als afsluiting van het seizoen nodigen we alle leden uit om na de dienst samen een kopje koffie te gebruiken in herberg De Gebrande Waateren. En waarschijnlijk zal er ook nog wel een drankje inzitten. We gaan daarna elkaar een paar heerlijke zomerse maanden toewensen met misschien wel een vakantie in een oord dichtbij of verder weg. Tot 4 september.