Versoepeling kinderpardon

Besloten is de raad voor te stellen een brief te sturen naar staatssecretaris Harbers waarin een oproep wordt gedaan om versoepeling van het bestaande kinderpardon.
Gemeente Hof van Twente heeft zich gecommitteerd aan de petitie "Kinderpardon gemeente Hof van Twente" die op 14 juli, tijdens de festiviteiten van Kleurrijk in de Hof, aan wethouder Pieter van Zwanenburg werd aangeboden.
Aan staatssecretaris Harbers zal worden verzocht om een versoepeling van het meewerkcriterium voor de groep kinderen die als minderjarige een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en al langer dan 5 jaar in Nederland verblijven. Door het meewerkcriterium strikt te handhaven dreigen nu meer dan 400 kinderen te worden uitgezet. Het college is van mening dat kinderen in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien en waar zij kans hebben om zich te ontwikkelen. Hieronder de peritie van 145 juli:

Namens 177 medeburgers en ondertekenaars van deze petitie van wie er 121 toestemming hebben gegeven met name genoemd te worden, roepen wij u op om zich achter de oproep voor een kinderpardon te scharen. Maak van onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw steun is ontzettend belangrijk in onze gezamenlijke strijd voor ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden. Wij vinden dat zij een kinderpardon verdienen.
Wij roepen onze gemeente op: laat uw hart spreken en wordt kinderpardon-gemeente!

Waarom is dit zo belangrijk?
http://www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een veilig thuis in Nederland. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplos-ing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing niet geboden. Maak van onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Vei-igheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want: 
#zezijnalthuis