Viering Kerst in de Petrus en Pauluskerk

Beste parochianen,

Hoewel de afgelopen week al wel werd gespeculeerd, zijn er dinsdagavond geen versoepelingen van de Coronamaatregelen aangekondigd. In tegendeel, misschien moeten we ons nog wel voorbereiden op strengere regels. Dit betekend dat het aantal bezoekers bij kerkdiensten ( ook het advies van de Bisschoppen) wordt bepaald door de “1,5 meter regel”. Voor onze kerk komt dit erop neer, dat maar ruim 100 bezoekers bij een viering mogen worden toegelaten.

Omdat ook alle avondvieringen (na 17.00 uur) door eerder genomen maatregelen reeds geen doorgang meer vinden, is er in Hengevelde: Tijdens de Kerst alleen een viering op 1e kerstdag 25 december om  09.00 uur.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, is het verstandig u vooraf en tijdig voor deze viering aan te melden.

Dit kan bij het secretariaat op woensdag 22 december tussen 09.00 en 11.30 u. telefonisch op 0547-333210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl of  kerkhengevelde@gmail.com

Dit kan tot vrijdag  24 december 12.00 uur, maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.

Locatieraad geloofsgemeenschap Hengevelde.