Vieringen in de kerk

Het onderstaande is ingezonden namens de parochie Heilige Geest door pastor Oortman

Beste mensen,
Vorige week hebben wij de persconferentie gehad van premier Rutte, over mogelijke verdere versoepelingen betreffende de maatregelen rondom het coronavirus.
Daarbij is een tijdpad gegeven met een aantal data die van belang zijn. Daarnaast is er nog de datum die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld nl.
Tot 01.06.2020 zijn er geen vieringen mogelijk in de kerken van Nederland, waarbij publiek aanwezig is.

Een andere cruciale datum is 01.07.2020. Vanaf dat moment zouden er volgens premier Rutte, als het coronavirus ontwikkeld, zoals het nu doet, bijeenkomsten mogelijk maken van 100 personen maximaal, waaronder de vieringen in de kerk.
Of de bisschoppen hierin meegaan is op dit moment nog een vraag!
De bisschoppen hebben vrijdag jl., via een brief, laten weten dat zij nog steeds in beraad zijn en dat zij z.s.m. met nadere instructies zullen komen.
Kort en goed, op dit moment zijn er dus geen vieringen met publiek in de kerken van onze drie parochies, maar wel…………is er:

-  Op zondag is er een eucharistieviering die wordt uitgezonden op You Tube ( RK  
    Zuid Twente) en via www.kerkomroepnl  te beluisteren is en van dinsdag tot en met
    vrijdagavond een eucharistieviering eveneens via de kerkomroep.
-  Op de maandagen in deze Maria maand is er het rozenkransgebed eveneens te
    volgen via de kerkomroep.

Op voorhand willen wij als pastoraal team u zeggen dat er aan het opstarten van vieringen met 100 mensen de nodige voorwaarden verbonden zullen zijn. Die vieringen kunnen NIET zomaar plaatsvinden.
Allereerst moet de 1,5 meter regel in acht worden genomen, moeten mensen geordend en gedisciplineerd met in achtneming van diezelfde regel de kerk binnen en de kerk uitgaan. Het is zeker ook niet zo dat op voorhand in alle kerken weer vieringen zullen zijn. Dit zijn allemaal zaken, waar op dit moment nog geen antwoord op te geven is.

Het laatste wat we willen is, dat door het al te vrij interpreteren van regels die door de overheid zijn gegeven, het aantal besmetting met het coronavirus zal gaan toenemen.
Er zijn mensen die de mening zijn toegedaan dat we het allemaal niet zo zwaar moeten zien, maar in deze, zal het pastorale team en de besturen de richtlijnen volgen zoals die door de overheid en de bisschoppenconferentie zijn gegeven.

Dit neemt niet weg dat wij als pastorale team het liefst zouden willen dat het allemaal anders was.
Met vriendelijke groet
M. Oortman, pastoor.