Vreugdevol moment gevolgd door verdriet

John

Wegdammer John Velthuis, woonachtig in Oldenzaal, zal de laatste maand van 2023 nooit vergeten. Hij presenteerde als architect halverwege december een groot project in Aalten aan zijn familie en vrienden. Dat was een mooie middag waaraan ook zijn oudere broer Gerrit een wezenlijke bijdrage leverde. Echter in de laatste week van het jaar bleek zijn vrouw Hermien zo ernstig ziek te zijn dat ze op Nieuwjaarsdag in MST Enschede overleed. Ze was al een maand niet lekker in orde, maar de laatste week nam haar gezondheid snel af. Hermien (71), geboren aan de Keupersveenweg te Hengevelde raakte vrij plotseling uit de tijd, hoewel ze al een aantal jaren met fysieke problemen kampte. Het paar heeft geen kinderen, nogal abrupt bleef John alleen achter.

De broers John en Gerrit

Wegdamse broers John en Gerrit Velthuis beleven absurd eind van 2023

Eerst terug naar de zestiende december. Tegenover het station in Aalten ontvingen John en Gerrit enkele tientallen familieleden, vrienden en kennissen om daar een presentatie te geven van een door John ontworpen bedrijvencomplex en zijn broer gaf uitleg over een door hem gecreëerd kunstwerk in de hal van het gebouw. Het gaat over het bedrijf van directeur/oprichter Hans Beele (inmiddels 84 jaar oud) die door John getypeerd wordt als een onvoorstelbaar energiek persoon die de wereld beter en veiliger wil maken. “Hans is een prachtig mens om voor te werken. Als hij vindt dat je het verdient, geeft hij je het volledige vertrouwen. Dat leverde een geweldige samenwerking op”, vertelt John.
Hij legt uit wat de onderneming doet. “Beele Engineering ontwikkelt, produceert en verhandelt producten voor brandwerende en waterdichte doorvoeringen door wanden van cruiseschepen, treinen, kerncentrales, vliegtuigen enzovoort. Daarnaast heeft hij  recent een brandwerende verf met extreme specificaties ontwikkeld en ook lichtgevende kunststof platen die overdag daglicht opnemen en bij de uitval van stroom het licht weer afgeven, zodat ze handig te gebruiken zijn in tunnels en als begeleiding van vluchtroutes op schepen bijvoorbeeld.”

Gerrit geeft uitleg over zijn kunstwerk in de hal van de onderneming

GERRIT
De in Groningen woonachtige Gerrit kende Hans Beele al langer. “Rond 1995 ben ik een bedrijfje gestart dat 3d presentaties maakte voor architecten, makelaars, gemeentes enzovoort. Een van mijn klanten bracht mij in contact met Beele”, vertelt Gerrit. Beele levert de componenten en bijbehorende instructies voor installaties op onder andere boortorens en elektriciteitscentrales . Voor die instructies, maar ook voor de website, de brochures en de presentaties van het bedrijf heb ik jarenlang alle 3D afbeeldingen geleverd. Ook toen ik gaandeweg steeds meer in de architectuur terechtkwam, onder meer door samenwerking met broer John in Oldenzaal, ben ik voor Beele blijven werken. In 2013 heb ik John geïntroduceerd bij Beele als architect voor een verbouwing en die relatie bleek zo goed te bevallen dat ook de opdracht voor een grootscheepse nieuwbouw achter het station in Aalten bij architectenbureau John Velthuis terechtkwam.”
Gerrit zocht toen steeds meer zijn heil in het kunstenaarschap. Hij deed de klassieke academie en rondde die in 2016 af. De aangename relatie die hij met Beele had, leidde in 2021 tot een verzoek om ter gelegenheid van de nieuwbouw een boek en een kunstwerk te maken voor de centrale hal van het nieuwe complex. “Hans Beele vroeg mij of ik na wilde denken over een hommage aan Agaath, zijn echtgenote en zakelijk partner die in 2019 was overleden. De nieuwbouw was een project van hen beiden.”

Het kunstwerk boven de trap in de hal

KUNSTWERK
Het werk moest komen op een wand van 7 x 8 meter waar een trap voorlangs loopt. Na allerlei varianten overwogen te hebben, koos Gerrit voor een waaier van doeken die zich als een regenboog uitstrekt boven de trap. Gerrit: “Als je een korte definitie wil geven van het bedrijf dan zou je kunnen zeggen dat: met grondstoffen uit de aarde Beele Engineering producten maakt die er voor moeten zorgen dat kabel- en buisdoorvoeringen waterdicht zijn en vuurbestendig en dat ook blijven bij grote luchtdrukverschillen. Waarop ik besloot om de vier elementen als basis te nemen voor het werk. Vervolgens heb ik die elementen in relatie gebracht met de menselijke figuur, omdat ik die het liefst schilder. Een vrouw die slaapt op de aarde; een moeder met kind in het water, mannen die uit de lucht vallen – een verwijzing naar de mythe van Icarus – en een man die de ondergaande zon tegemoet fietst. Aarde, water en lucht hebben allemaal een groot doek gekregen met daaromheen kleinere met afbeeldingen die op één of andere manier met het thema te maken hebben. Soms zijn die connecties alleen voor Hans Beele te begrijpen, soms alleen voor de kunstenaar, maar meestal voegen ze zich ook voor de willekeurige beschouwer wel in het geheel. Het element vuur heeft meerdere kleine afbeeldingen die allemaal met licht en kleur te maken hebben; ook het portret van Hans en Agaath heeft hier zijn plek gevonden, omdat vuur voor mij ook verbonden is met passie. Hans Beele heeft mij de ruimte gegeven om vooral de thema’s te schilderen die ik leuk vind; om te experimenteren en om iets te maken dat past bij de schaal van het gebouw.”

Een deel van de nieuwe bedrijfsgebouwen van Beele Engineering.

VRIJHEID
Intussen had John zijn werk gedaan: het ontwerpen van de Campus Sealing Valley, zoals het bedrijvencomplex heet. John: “Hans Beele had zelf een duidelijk idee welke functies hij wilde onderbrengen in de verschillende gebouwen. Aan de straat(zicht)zijde vier gebouwen met de kantoren en de laboratoria. Daarachter vier proeffabrieken voor het verder doorontwikkelen van de in de laboratoria ontwikkelde producten. En als laatste, achter op het terrein de productiehallen
Het grote terrein bood kans een parkachtige omgeving te ontwerpen met veel mogelijkheden tot ontspannen voor de werknemers. Het was tevens een welkome verrijking van het stationsgebied van Aalten. Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel, want Beele gaf me ontzettend veel ontwerpvrijheid. Meer dan ik van welke opdrachtgever ooit heb gekregen.”

Die zestiende december gaf Gerrit een uitgebreide motivering voor zijn kunstwerk en leidde zijn broer John de genodigden rond door de nieuwbouw. Familie, vrienden en andere genodigden genoten van de creatieve producten van de twee Wegdammers.

AFSCHEID
Maar zoals reeds beschreven zag John in de laatste week van het jaar dat de gezondheid van zijn vrouw Hermien snel achteruit ging en dat ze uiteindelijk op Nieuwjaarsdag overleed. Zo was een groot deel van de mensen die medio december bij de presentatie waren van de Campus Sealing Valley in Aalten in de eerste week van 2024 aanwezig bij het afscheid van Hermien in haar woonplaats Oldenzaal.

Een deel van de gebouwen van Beele tegenover het NS-station in Aalten

Hieronder nogmaals het kunstwerk van Gerrit met enkele kleinere afbeeldingen uit het totale werk:

Het architectenbureau van John heeft in de loop der jaren, al dan niet samen met Gerrit, heel wat gebouwen ontworpen. Onder andere vier scholen in Almelo en Oldenzaal, de Brede school in Oldenzaal, Gezondheidscentrum met woningen Oldenzaal, Politiebureau Oldenzaal, Sociaal cultureel centrum “het Blikpunt” Oldenzaal, meerdere woongebouwen, woningen en bedrijfspanden ook in andere plaatsen in de regio. Op de foto de Windroos, een school voor speciaal basisonderwijs in Oldenzaal.