Vrijwillige kavelruil Hengevelde, dinsdag 20.00 uur bij Assink

De ervaring heeft geleerd dat het verkavelen van agrarische percelen een continu proces blijft. In de gemeente Hof van Twente is er dan ook al jaren blijvende aandacht voor het verbeteren van de landbouwstructuur door vrijwillige kavelruil. Als vervolg en aanvulling op de kavelruilprojecten van de afgelopen jaren is er op basis van enkele initiatieven specifiek voor de omgeving Hengevelde gestart met een vrijwillig kavelruil project.

Op de leden avond van LTO Noord afdeling Hof van Twente van dinsdagavond 15 december 2015 zal Wilco Pasman een toelichting geven op de mogelijkheden en aanpak. Naast de LTO leden, die specifiek uitgenodigd worden, zijn ook niet leden met grond in eigendom in het gebied Hengevelde van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij zaal Assink in Hengevelde. Bent u geïnteresseerd en wilt u aanwezig zijn, graag dan even uw opgave doorgeven via de mail of per telefoon (0529) 47 81 80. U ontvangt dan meer informatie en de agenda van de avond. Lukt het niet om op de avond aanwezig te zijn, maar bent wel geïnteresseerd in deelname aan kavelruil in de Hof van Twente stuur dan een email naar .