VVD Hof van Twente heeft vragen na explosie in ligboxenstal

Vragen van de VVD-fractie naar aanleiding van de explosie in de ligboxenstal met emissie-arme vloer aan de Enterbroekweg in Markelo.Net als anderen is de VVD-fractie op bezoek geweest bij de betrokken familie. De schade is groot evenals de verslagenheid bij de familie.
De VVD heeft de volgende vragen aan het College:
1. Hoeveel stallen in de gemeente Hof van Twente zijn uitgerust met dit type of vergelijkbaar met dit type aanwezig in de gemeente Hof van Twente?
2. Bent U bereid om op korte termijn een mogelijk veiligheid protocol te verstrekken aan de gebruikers van deze vloeren zodat herhaling mogelijk voorkomen kan worden?
3. Wij vragen U om op korte termijn samen met de Provincie er bij de Minister van Landbouw op aan te dringen onderzoek te laten doen naar de veiligheid van emissie-arme vloeren in rundveestallen die gebruikt moeten worden bij nieuwbouw, als er geen gesloten systeem is met een luchtwasser?

De familie ter Weele uit Markelo treurt om het verlies van dertien koeien. Ze kwamen vrijdagavond om het leven als gevolg van een explosie in de stal bij het boerenbedrijf. De koeien verdrinken in hun eigen mest. De koeien vielen in hun eigen mest doordat de emissievrije betonnen vloer van de stal, die pas vorig jaar in gebruik werd genomen, instortte na een explosie. Dat veehouder Freek ter Weele het nog kan navertellen, is een wonder. De explosie ging namelijk gepaard met een steekvlam, die tot aan het bijna tien meter hoge dak in de stal reikte. Ter Weele hield er enkel verschroeide haren aan over.