VVV Hof van Twente wordt definitief onderdeel HofMarketing

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni jl. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met het overhevelen van de VVV activiteiten naar de stichting HofMarketing. Hiermee wordt VVV Hof van Twente per 1 juli onderdeel van de stichting HofMarketing die begin april is opgericht en is het lokale gastheerschap in Hof van Twente gewaarborgd. Vanaf januari 2017 is het bestuur van VVV Hof van Twente bezig met de overstap naar de stichting HofMarketing. Deze nieuwe stichting, onder leiding van directeur Wilco de Jong, gaat Hof van Twente vermarkten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Hierbij zijn ondernemers in de lead.
Voorzitter VVV Tom Jannink: ‘

"Door de krachten te bundelen wordt het mogelijk om nog verder te professionaliseren, beter in te spelen op wensen van ondernemers, krijgen we meer smoel naar buiten en beschikken we over meer kennis en een groter netwerk: een erg goede ontwikkeling voor o.a. de vrijetijdseconomie in de Hof van Twente!’

De leden hebben eveneens akkoord gegeven op het voorstel dat het batige saldo van de vereniging wordt overgeheveld naar HofMarketing, waarbij geldt dat dit bedrag ten gunste dient te komen van promotie van de VTE-sector. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de overgang van het personeel (vrijwillig en betaald) en het voortbestaan van de VVV Informatiepunten. Binnen de stichting HofMarketing zal de VVV zichtbaar blijven, haar taken uit blijven voeren en dezelfde doelen nastreven: het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding.
Voorzitter Tom Jannink en de andere bestuursleden zijn erg tevreden over het uitgesproken vertrouwen van de ondernemers voor de toekomst en wensen HofMarketing veel succes toe!