Waarschuwing: voorkom overlast rioleringswerkzaamheden

Binnenkort gaat Twentemilieu rioleringswerkzaamheden verrichten in uw straat. Deze werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen. Het gaat om het reinigen en inspecteren van het riool. Zij doen de komende vijf werkdagen tussen 07:00 uur to 18:00 uur. Het is mogelijk dat u tijdens de reiniging gerommel en geborrel in de diverse afvoeren in uw woning hoort. Soms kan er water uit de afvoeren spatten en worden stankafsluiters (sifons) leeggezogen.

Wat kunt u doen om de overlast te beperken?

Om eventuele schade en stankoverlast te voorkomen raden zij u aan de volgende maatregelen te treffen:

-          Sluit afvoeren van wasbakken door er een stop of een doekje of dweil in te leggen, eventueel in combinatie met een zwaarder voorwerp;

-          Sluit het deksel van uw toilet en zet hier een zwaar voorwerp op;

-          Denk ook aan de afvoer van uw wasmachine ;

-          Plaats geen auto’s op putten in de straat;

-          Na de reiniging is het verstandig de kranen even te laten lopen.

Let op: wanneer deze adviezen niet opgevolgd worden, zijn zij niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Hebt u nog vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Klantenservice. Zij zijn op werkdagen van 08:00 uur to 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 0900 852 0111 of stuur een mail naar info@twentemilieu.nl.