“Wat bekend is goed. Maar bij GroenLinks maak JIJ het verschil.”

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wegdamnieuws biedt de politieke partijen de gelegenheid om aan Hengeveldenaren uit te leggen waarom zij nou juist op hun partij zouden moeten stemmen. Vandaag aan het woord William Sanchez van Groen Links:
De naamsbekendheid van GroenLinks in Hengevelde neemt toe. Andersom, de trots op Hengevelde en haar bewoners is van alle tijd. Hengevelde staat niet alleen bekend om zijn zomerfeesten en de prachtige kerstmarkt. Hengevelde is een echt ondernemersdorp. Noaberschap betekent dat veel zaken gedragen worden door de gemeenschap. Sport en competitie zijn zeer belangrijk. Duurzame projecten komen steeds meer voor, bijvoorbeeld het moestuinproject Wessels Erve. Met een stem op GroenLinks geef je aan dat je mee wil doen aan het eerlijk delen, sneller verduurzamen en samen zorgen voor elkaar. Dat betekent ook een veranderende rol voor de gemeente ten aanzien van de kernen en buurtschappen: is ze er om de regels te handhaven of is ze er om de inwoners dienstbaar te zijn? Hier zijn enkele punten waar U samen met GroenLinks nu al trots op kan zijn.
Versnelling van de verduurzaming van de Hof:

De route naar 2035 energieneutraal is er maar een concreet uitvoeringsplan met bijbehorende budgetten ontbreekt. GroenLinks stimuleert de inwoners om zelf hier invulling aan te geven door mee te doen aan projecten voor huishoudens, wijken en buurtschappen, zoals bewonerscoöperaties zoals Hof van Twente op Rozen. Door samen te delen worden grote investeringen beter inpasbaar in het eigen budget en komen de latere opbrengsten ook bij alle deelnemers terecht. GroenLinks draagt de Maatschap Pelle-Rupert een warm hart toe. Zij hebben het dak van hun melkveestal beschikbaar gesteld aan Coöperatie Hof van Twente op Rozen.

Duurzaam voor elkaar zorgen
Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Dat moet anders. De zorg is van iedereen en voor iedereen. We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Mensen willen zoveel als mogelijk zelf de dingen doen wat ze zelf nog kunnen. GroenLinks steunt de oprichting en professionalisering van zorgcoöperaties in samenspraak met de instanties zoals Carint, Stimuland en andere.

<<William Sanchez

Opgroeien en oud worden in de Hof van Twente
De Hof van Twente is een mooie gemeente met zeer diverse kernen, die elk hun eigen karakter en omgangsvormen. Het is algemeen bekend dat zowel ouderen en jongeren graag willen blijven wonen in de buurt van familie en vrienden. Bij de mensen met wie ze op school hebben gezeten. Met de mensen die de vele feesten gezellig maken. Blijven wonen zodat zij die terugkomen naar Hengevelde in een warm nest ontvangen worden. Betaalbare koop- en huurwoningen blijven een uitdaging, ook voor starters en eenoudergezinnen.

Naast de financiering en ruimte voor woningen wil GroenLinks de aandacht vergroten voor de kosten van energie, gas en water. Het is een enorme uitdaging voor de gemeenteraad. Laten we gauw na de verkiezingen met jullie, de gemeenteraad, het College, huurdersverenigingen en woningcorporaties bijeenkomen om plannen te maken.

Groene banen in de elektrotechniek voor de jeugd
De verduurzaming van de Hof brengt ook kansen voor ondernemers en jongeren. Bedrijven in de elektrotechniek hebben nu al moeite om goed geschoolde vakmensen te vinden. Dat wordt alleen maar groter zodra de verduurzaming van het wonen en de investeringen in zon- en windenergie van de grond komen. GroenLinks pleit voor intensivering van de samenwerking tussen beroepsopleidingen, instellingen en bedrijven om op te leiden voor nieuwe groene banen zoals een mix van duurzame installatietechniek, elektrotechniek en IT voor de komende isoleringprogramma’s en ontgassing van de Hof. Ondernemers in Hengevelde kunnen hier het voortouw in nemen.

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Houden we alles zoals het is? Of gaan we echt stappen maken naar een duurzame en welvarende toekomst waar solidariteit en saamhorigheid de boventoon voeren? Het is tijd voor verandering. De verandering begint hier. Met uw stem voor GroenLinks.

E: groenlinkshofvantwente@gmail.com
W: hofvantwente.groenlinks.nl