Werkzaamheden De Marke III Hengevelde naderen einde

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de woonwijk De Marke III in Hengevelde zijn bijna gereed. De aannemer is met de bestrating begonnen en werkt het terrein daarna definitief af. De verwachting is dat het werk nog voor de bouwvakvakantie wordt opgeleverd.

In de afgelopen maanden is veel werk verzet in De Marke III. Het begin was, door de natte weersomstandigheden, lastig en heeft langer geduurd dan gepland. Het terrein begint langzaam zijn definitieve vorm te krijgen. In de afgelopen weken zijn gas, water, elektra en glasvezel in het gebied aangelegd. Voorafgaande aan het aanleggen van deze kabels en leidingen heeft de aannemer het nodige graafwerk uitgevoerd en het rioolstelsel aangelegd. De komende weken zijn nodig om de onderlaag aan te brengen om daarover de bestrating aan te brengen. De kavels zijn ingezaaid met gras zodat het totaal een nette aanblik krijgt. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie worden afgerond. Daarna kunnen de kavels worden geleverd aan de nieuwe bewoners.

Kaveluitgifte:

In de afgelopen periode hebben de mensen die staan ingeschreven op de kavelwachtlijst voor Hengevelde een kavel in het plan kunnen kiezen. Het resultaat hiervan is dat circa 25% van de beschikbare kavels worden uitgegeven. Na de zomervakantie worden de gegadigden van de kavelwachtlijsten van de andere kernen aangeschreven. Vervolgens zullen de overgebleven kavels vrij worden uitgegeven. Verwacht wordt dat de eerste bouwactiviteiten nog dit jaar zullen plaatsvinden.

Het CPO-project voor starters is niet van de grond gekomen. Bouwbedrijf Ten Heggeler is momenteel wel bezig met een plan om 4 starterswoningen in De Marke III te realiseren. Voor informatie over deze starterswoningen kan contact worden opgenomen met Bouwbedrijf Ten Heggeler.

Gegadigden kunnen in de nu herstellende woningmarkt gebruik maken van de stimuleringsmaatregelen die de gemeente Hof van Twente aanbiedt te weten:

-       Tijdelijke verlaging van de grondprijs met € 10,- per m2 tot 31 december 2016

-       Mogelijkheid om woningbouwkavels in erfpacht uit te geven

-       Verruiming van de verkoopvoorwaarden, zodat gegadigden meer tijd krijgen voor de afname van een kavel

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente: www.hofvantwente.nl

Openingshandeling

Op donderdag 2 juli aanstaande zal wethouder Scholten om 14.30 uur de straat Bomhof, die de nieuwe verbinding vormt tussen De Marke II en De Marke III, voor gebruik openen.

Meer informatie

Contactpersoon voor de uitvoering is projectleider de heer M. Harbers. Tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Contactpersonen voor de kaveluitgifte zijn mevrouw J.Prins en de heer B. Oude Veldhuis. Tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op j.prins@hofvantwente.nl/ b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl