Wervingsactie De Marke leidt tot ongelooflijk aantal vrijwilligers

De Marke als dorpshuis; van, voor en door Hengevelde
Afgelopen zaterdag is er in de  zomerfeesttent door het team op de foto een grote actie geweest om vrijwilligers te werven voor De Marke. Na een introductie over de plannen door voorzitter Frank Slijkhuis gingen de dames en heren in herkenbare T-shirts de tent door om mensen persoonlijk te benaderen. Iedereen die zich aanmeldde kreeg direct een sticker opgeplakt met de bedanktekst “Super dat je vrijwilliger bent voor De Marke”. In totaal hebben maar liefst 154 personen toegezegd een bijdrage te leveren aan het plan om De Marke vanaf 1 januari 2017 geheel met vrijwilligers te organiseren. Er zijn een aantal bijzondere ideeën naar voren gekomen, Frank Slijkhuis:

“Met recht een super resultaat. En dat terwijl er ook nog bijeenkomsten gepland staan met onder andere Vrouw Actief en KBO om in hun achterban vrijwilligers te werven. Wanneer het lukt om de Marke met vrijwilligers te organiseren is de structuur gelegd voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Deze zijn op de inloopavond op 15 maart naar voren gebracht. Meer dan 120 Hengeveldenaren waren aanwezig om mee te praten en te denken over de toekomst van De Marke. Initiatieven als huiswerkbegeleiding, jeugdhonk, samen koken/samen eten voor vrijgezellen of ouderen (of samen), workshops voor I-pad/schilderen, koffie/leestafel/biljarten in de ochtend, toneel en muzieklessen en  ga zo maar door".

Bovenste rij vlnr: Jacqueline Everink, Vincent Nollen, Karen Bornebroek, Ingrid ter Doest, Renate Slijkhuis, Frank Slijkhuis, Ingrid Rook.

Voorste rij vlnr: Debbie Kiezenbrink, Ellen Hartgerink, Sabine Wensink, Nancy Slootman.

De ontwikkeling van dit soort initiatieven zal er toe bijdragen dat de diversiteit aan gebruikers en activiteiten in de Marke toeneemt. Of je jong bent of oud, of er tussenin. Of je sport of niet. De Marke wordt een plek worden waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Want waar mensen elkaar ontmoeten daar gebeurt wat”.
De SSGH (Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde) heeft uitgerekend dat er ongeveer 3000 vrijwilligersuren in te vullen zijn om de Marke georganiseerd te krijgen. Dit zijn uren voor schoonmaak, horeca en onderhoud en beheer. De financiële besparing door de inzet van vrijwilligers zal terugvloeien naar de Hengeveldse gemeenschap, de gebruikers van De Marke.

Vervolgstappen
Binnenkort gaat een delegatie op werkbezoek bij soortgelijke initiatieven in Rietmolen, Goor en Bentelo. Vanaf oktober zullen de contouren van de nieuwe organisatie duidelijk worden en kan men concreet aan de slag met bezettingsschema’s en taakverdeling.
Natuurlijk houden we u tot die tijd op de hoogte via deze site. Maar ook via www.kuluturhusdemarke.nl en de Höfte zult u worden geïnformeerd.

Wilt u zich naar aanleiding van dit artikel ook aanmelden als vrijwilliger of hebt u vragen of ideeën? Laat het weten via het mailadres:
vrijwilliger@kulturhusdemarke.nl
Graag in de mail aangeven waar uw interesse ligt (schoonmaak, horeca of onderhoud en beheer) en hoeveel tijd u wilt meewerken.