Woensdag lezing ‘De historie van Hengevelde’ door Jan Put

Op school werd ons al vanaf de lagere school vertelt over de geschiedenis van ons land.

Over het verhaal hoe in de loop van de eeuwen ons land geworden tot wat het nu is.

Iedereen kijkt wel eens achterom om te zien hoe de afgelopen jaren geleid hebben tot wie en wat we nu zijn.

In het bijzonder geldt dat voor onze directe omgeving, de plekwaar onze eigen voorouders gewoond en gewerkt hebben: Hengevelde in Twente.

En laat dat nou precies de titel zijn van de lezing die Jan Put gaat verzorgen voor de Senioren Hengevelde.

In deze presentatie brengt Jan de geschiedenis van Hengevelde in verbinding met de regionale en de landelijke geschiedenis. Zo komen onderwerpen langs als “Twente in de Romeinse tijd”, “het ontstaan van de marken als lokaal bestuur”, “veiligheid op het platteland” en “geschiedenis van de parochie Wegdam”.

Hengevelde is historisch gezien een relatief “jonge” nederzetting: ook dat komt uitvoerig aan de orde.

Jan hoopt ons een gevarieerd perspectief te bieden op de historische achtergrond van ons dorp.

Komt u aanstaande woensdag 4 oktober om 19.30 uur ook naar De Marke?

Lezing door Jan Put: “Hengevelde in Twente: een historische plaatsbepaling”.

 

Herinnering: Rabo Support Actie.

Hebt u allemaal uw stem al uitgebracht op de Rabo Support Actie?

Het zou wel erg jammer en enigszins zuur zijn wanneer gelden waarover we zouden kunnen beschikken, blijven liggen. Uit een relatief lage jaarlijkse contributie en enkele andere inkomsten kunnen de Senioren Hengevelde nog steeds gratis interessante activiteiten bieden met altijd wel een drankje. Graag willen we dat blijven doen ondanks de stijgende prijzen.
De Senioren Hengevelde rekenen op uw stem.