Woeste Wieven


Voor het karakteristieke, voormalige agrarische bedrijf erve de Bonkert in de buurtschap Markvelde is een versnelde bestemmingsplanwijziging aangevraagd ten behoeve van het organiseren van managementtrainingen in combinatie met kunst, natuur en muziek. Daarnaast wordt een gebouw gerealiseerd met daarin 20 lodges, bestemd voor overnachtingen van de deelnemers aan de trainingen. De naam van het bedrijf is: “Woeste Wieven”.
Alle fracties van de commissie fysiek stonden sympathiek tegenover het plan. Echter, de manier waarop de communicatie in de richting van de omwonenden heeft plaatsgevonden was dusdanig dat er een vijftal zienswijzen zijn ingediend, waaraan de commissieleden niet aan voorbij wilden gaan. Of zoals mevr. Bruins (VVD) het uitdrukte: “Dit soort onenigheden zijn in een kleine buurtschap als Markvelde ongewenst”.

De commissieleden drongen er bij het college op aan alsnog samen met initiatiefnemers en bezwaarmakers om tafel te gaan, teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Om de bedrijfsactiviteiten binnen de perken te houden en niet te laten uitgroeien tot, zoals dhr. Bergman (PvdA) opmerkte “een tweede Reggehof ”, werden er vragen gesteld in de trant van, wat is kleine horeca, wat houdt de podiumfunctie in en zou er geen geluidsscherm aangebracht kunnen worden. De PvdA wilde weten waarom in dit geval op verzoek van de initiatiefnemer een verkorte procedure werd gehanteerd. De behandelend ambtenaar, dhr. Overbeek vertelde dat de initiatiefnemers zo snel mogelijk met hun bedrijfsactiviteiten wilden beginnen omdat er “brood op de plank” moet komen.
Wethouder Sijbom was duidelijk gecharmeerd van het initiatief. Maar hij wilde de omliggende bedrijven, waarvan enkele volgens hem al eeuwen in de omgeving gevestigd zijn, niet de dupe laten worden. Daarom gaat hij alsnog binnenkort met de indieners van de zienswijzen om tafel.