Wouter Goorhuis: “Wij boeren pikken het niet langer”

Aan de grote boerenactie van dinsdag 1 oktober in Den Haag doen minstens 1200 boeren met naar schatting 1000 voertuigen mee. Quotes in de landelijke pers als “dit is de dag om kleur te bekennen” en “de grootste demonstratie van de eeuw”. De agrarische sector wil uitgezonderd worden van de stikstof en klimaatwet. Agrariër Wouter Goorhuis is van de partij! 
"Ook ik ga 1 oktober actievoeren om met vele andere boeren onze stem te laten horen, te laten zien dat we er klaar mee zijn dat er steeds weer nieuwe bijna onmogelijke regels worden opgesteld. We hopen gehoord te worden en samen met de regering tot een aanvaardbare oplossing te komen. Wat de laatste tijd met de vergunningen gebeurt kan en mag gewoon niet waar zijn! We zullen ons verzamelen op het Malieveld in Den Haag om vandaaruit verder actie gaan voeren. Hier zullen we proberen duidelijk maken dat de regelgeving rondom stikstof in de agrarische sector zo niet werkt. De regering werkt in principe op de volgende wijze: 

Stel er is te veel stikstof in Nederland en er wordt een plan op tafel gelegd om dit te verlagen, er moeten bijvoorbeeld auto’s verdwijnen. Er wordt vervolgens een willekeurige datum gepakt; 01-06-2015. Alle auto’s die op of na deze datum zijn gekocht moeten naar de schroot worden gebracht. En alle auto’s die u hiervoor heeft gekocht moeten zuiniger worden gemaakt, dus elektrisch. Voldoet u hier niet aan. Dan volgen er boetes van minimaal 1000 euro per auto per dag. Gelukkig hoeft niemand aan deze regelgeving te voldoen omdat het een voorbeeld is. Echter in de melkveehouderij gaat het er al wel jaren zo aan toe……

Een stabiele sector wordt op deze manier de nek omgedraaid. De tijd zal ons leren of het goed komt. We zouden de veestapel moeten halveren om woningbouw in het westen mogelijk te maken. Hopelijk kunnen we met deze actie mensen wakker schudden. En duidelijk maken dat er meer mensen van de boeren afhankelijk zijn dan dat we denken.
Hier zullen wij ons punt maken dat we uitgezonderd willen worden van de stikstof en klimaatwet. Om de reden dat wij boeren gesloten kringlopen hebben, als enige CO2 vastleggen en de stikstofuitstoot van anderen ontvangen op ons land. Wij ontvangen meer van andermans afvalstoffen dan we zelf uitstoten. Daarbij is onze uitstoot ook nog eens gedaald de laatste 30 jaar. Genoeg reden om ons dus uit te zonderen.”

De boeren willen hun ongenoegen zichtbaar maken door het hele Malieveld vol te zetten met groene kruizen. Dit is de dag om je woorden om te zetten in daden. Iedereen is welkom die onze sector steunt.Volgens de organisatoren moet het 1 oktober een ‘vriendelijke maar wel dwingende’ actie worden. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de gestelde eisen dan is het plan om ‘de hele voedselvoorziening van Nederland voor onbepaalde tijd plat te leggen’.

Wouter: "Ik ga de dag voel goede moed in, het is tijd dat we ons een keer laten horen en het besef bij de burger komt dat Nederland niet zonder boeren kan! Ik zie deze dag als positief en hoop dat we ons samen sterk kunnen maken!”