Zondag 3 maart Taizé avondgebed, Hofkerk Goor

Voor rust- en stilte-zoekers:
Op zondag 3 maart aanvang 19.00 uur is er een Taizé-avondgebed in de Hofkerk, Diepenheimseweg 2 te Goor in de Ripperdazaal van de Klokkenkamp.  Rondom de Bijbeltekst van de zondag is er in het avondgebed stilte, bezinning en gebed. Namens de Werkgroep Taizé Hofkerk Goor,                               
Addie van der Sluijs-Goud: “We zingen bekende Taizé liederen, die door het meerdere malen zingen van de korte tekst   een meditatieve werking hebben.
Na afloop drinken we met elkaar koffie of thee: hartelijk welkom".
Werkgroep Taizé Hofkerk Goor