Zonnebloem Hengevelde vraagt om hulp op Nationale Ziekendag

De Zonnebloem afdeling Hengevelde zoekt nog vrijwilligers. Ria Doeschot:”Het is de bedoeling dat u op zaterdagavond of zondag 15 september een bloemetje bij iemand brengt en dat u hier even de tijd voor neemt. Misschien is er in uw omgeving iemand die ernstig ziek is waarvan u denkt dat het bij ons niet bekend is geef het dan bij ons door! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria Doeschot, 0547-333538. In Hengevelde worden mensen die ziek zijn bezocht door vrijwilligers uit onze gemeenschap, en hiervoor doen we zoals elk jaar een beroep op U.
De Zonnebloem is er voor mensen van alle gezindten en voor jong en oud, dus ook jongeren en niet katholieken die iemand met een bloemetje en een bezoekje willen verblijden zijn van harte welkom in de viering op zaterdag 14 september om 19.00 uur in de parochiekerk in Hengevelde. Er wordt dan speciale aandacht gevraagd voor deze bijzondere dag. De bloemen worden na afloop van de viering uitgedeeld.
Sinds 1974 vraagt de Zonnebloem op de tweede zondag in september aandacht voor de zieken in Nederland. Elke Zonnebloemafdeling vult deze dag op zijn eigen manier in.
Na afloop van de viering is er een deurcollecte t.b.v. de Zonnebloem.
 
Alvast hartelijk dank.
Zonnebloem, afd. Hengevelde