Zonnebloemactiviteiten augustus- september

De vakantie is voorbij, dat betekent dat het tijd was voor het jaarlijkse uitstapje van de Zonnebloemafdeling Hengevelde. Dit vond plaats op woensdag19 augustus, we gingen met de rolstoelbus van ter Doest richting de Veluwe alwaar ze een bezoek brachten aan het kijk- en luistermuseum in Bennekom. Het was een gezellige middag, met een muzikaal tintje. Alle instrumenten die aanwezig waren, sommigen waren uit de 17de eeuw, speelden hun deuntje. Je kon mooi de ontwikkeling zien vanuit die tijd. Ook onderweg was het gezellig in de bus met accordeonmuziek van Marry blanken en een hapje en iets voor de dorst. Ze sloten de dag af met een drankje en een heerlijk diner bij café- restaurant de Gebrande Waateren.

Wilt u ook graag deelnemen aan onze activiteiten, denkt u bij de doelgroep te horen en wordt u nog niet door ons benaderd neem dan contact op met Ria Doeschot, tel 0547-333538.Hier kunt u ook voor andere informatie over de Zonnebloem terecht.

Nationale Ziekendag:

In de week van 7 t/m 13 september is het de nationale week van de Zonnebloem, met als afsluiting de Nationale Ziekendagop

zondag 13 september.

Ja, het kan, is dit jaar het thema van de Zonnebloem en dus vragen wij aan u DOE MEE op zondag 13 september. Op deze dag vraagt de Zonnebloem ook in Hengevelde extra aandacht voor de zieken in onze gemeenschap, we brengen mensen die ziek, eenzaam of lichamelijk beperkt zijn een bloemetje en een bezoekje.

Met wat persoonlijke aandacht kunnen wij een beetje zon brengen in hun bestaan. Om iedereen te kunnen bezoeken op deze dag hebben wij net als voorgaande jaren weer uw hulp nodig. Wilt u hier uw steentje aan bijdragen meldt u zich dan aan bij Ria Doeschot,

tel. 333538.

In de weekendvieringen voorafgaand aan dit weekend ligt er een opgaveformulier in de kerkof kom zaterdag 12 september naar de kerk in Hengevelde om een attentie in ontvangst te nemen en weg te brengen. De Zonnebloem is er voor mensen van alle gezindten en voor jong en oud, dus ook “jongeren” en niet katholieken, die iemand met een bloemetje en een bezoekje willen verblijden zijn van harte welkom in de viering op zaterdag 12 september om 18.30 uur. Er wordt dan speciale aandacht gevraagd voor deze bijzondere dag. De bloemen worden na afloop van deze viering uitgedeeld, het is de bedoeling dat u de bloemen die avond of zondag 13 september bij de mensen brengt en dat u hier even de tijd voor neemt. Na afloop van de viering is er een deurcollecte t.b.v. de Zonnebloem.