Zonnebloemnieuws

JA, HET KAN! was het thema van de Nationale Ziekendag op zondag13 september. En dat het kan blijkt uit het feit dat we 45 mensen uit onze gemeenschap hebben verrast met een bloemetje. Deze mensen ontvingen deze attentie uit handen van bijna evenzoveel vrijwilligers die even tijd namen voor wat aandacht en een praatje. De Zonnebloem afd. Hengevelde bedankt al deze mensen voor hun hulp, zonder u was het niet gelukt, we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

De opbrengst van de deurcollecte die na de viering is gehouden is

€ 240.95

ALLEMAAL HARTELIJK DANK voor uw hulp en gaven!!

Daarnaast willen we alle mensen die ons gesteund hebben door een Zonnebloemlot te kopen hartelijk danken, door uw steun kan de Zonnebloem veel mensen een plezier doen op vele manieren.

Zo is op vrijdag 4 september de Zonnebloemauto gepresenteerd in Enschede. Deze auto geeft mensen met een lichamelijke beperking meer vrijheid, want het huren van de auto maakt hen minder afhankelijk van een taxi. Men kan samen met familie of vrienden een dag of weekend erop uit zonder aan tijd gebonden te zijn.

Alle informatie over de Zonnebloemauto kunt u vinden op www.zonnebloem.nl of neem contact op met de plaatselijke afdeling. De trekking van de Zonnebloemloterij is op 26 oktober, als u uw lot registreert bij de Zonnebloem, krijgt u automatisch bericht als u iets gewonnen heeft.

MiXX VOOR DE ZONNEBLOEM

Op MAANDAG 5 OKTOBER verzorgt zangkoor MiXX een optreden voor de gasten van de Zonnebloem en hun partners, familieleden

en andere belangstellenden.

De programmacommissie heeft een speciaal programma voor ons samengesteld met voor elk wat wils. Er worden populaire liederen gezongen, maar we kunnen ook meezingen op melodieën die ons bekend in de oren klinken.

We nodigen u uit op MAANDAG 5 OKTOBER, in de grote zaal van zalencentrum Assink.

De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur.

De entreeprijs bedraagt € 5.00 p.p. incl. koffie en een drankje.

De voorstelling is om 21.30 uur afgelopen.

Alle informatie over de Zonnebloem bij: Ria Doeschot> 333538 of

t.doeschot@hetnet.nl