Zwerfbibliotheek; Overvol dus veel te dol

Onlangs kwam bij de redactie binnen: “Kun jij een berichtje op Wegdamnieuws zetten de kast overvol is?”
Waar het in deze om gaat is: De zwerfbieb wordt met enige regelmaat gebruikt als dumpplek, vrijwilligers zijn genoodzaakt om spullen af te voeren richting oud papier of andere afvalbestemmingen! Het is überhaupt niet de bedoeling om oude tijdschriften waar het plastic nog omheen zit; dvd’s of kapotte oude boeken hiernaartoe te brengen. “We kregen vorig jaar een doos met boeken waar zelf muizenkeutels in zaten. Voorlopig ook geen boeken aanleveren alstublieft, de kast puilt uit zoals de bovenste foto al aangeeft!” aldus een van de vrijwilligers. 

“Wat de bovenstaande foto betreft, de Marke is geen dumpplek! ”Willen iemand wat inleveren voor de zwerfkast dan doe je dat op de openingstijden en niet op deze manier!  Schijnbaar heeft nu iedereen de tijd om thuis op te ruimen, ik vind het niet kunnen. Mensen kunnen boeken aanleveren op tijden dat de Marke open is. De zwerfbieb is geen kringloop, oud papier of vuilnisdepot!
We hebben deze week de auto wel gezien met de eigenaar van deze dozen, deze wordt vriendelijk maar dringend verzocht deze weer op te halen!” aldus een vrijwilliger.

Kulturhus de Marke beschikt al enkele jaren over een zogenaamde zwerfbibliotheek. Zowel kinderen als volwassen dorpsgenoten kunnen er voorlopig dus terecht voor het lenen van een boek.
De zwerfbieb weer open op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur.

Wij vragen iedereen zich te houden aan de regels en richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM:

• Maximaal 2 personen tegelijk binnen
• Houdt 1,5 meter afstand
• Kinderen mogen uitsluitend samen met één ouder naar binnen

De gedachte achter een zwerfbieb is dat boeken gratis mogen worden meegenomen om thuis te lezen, en later op dezelfde of een andere ‘zwerfplek’ weer worden achterlaten. In de praktijk blijkt een zwerfbieb op deze manier een dynamische en diverse collectie boeken te herbergen.