Zwerfbieb Kulturhus de Marke open!

Kulturhus de Marke beschikt al enkele jaren over een zogenaamde zwerfbibliotheek. Zowel kinderen als volwassen dorpsgenoten kunnen er terecht voor het lenen of schenken van een boek. Omdat het Kulturhus is gesloten i.v.m. de maatregelen omtrent Corona konden mensen ook geen gebruik meer maken van de zwerfbieb.

Vanaf morgen is de zwerfbieb weer open op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur.

Wij vragen iedereen zich te houden aan de regels en richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse overheid in samenspraak met het RIVM.

  • Maximaal 2 personen tegelijk binnen
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Kinderen mogen uitsluitend samen met één ouder naar binnen

De gedachte achter een zwerfbieb is dat boeken gratis mogen worden meegenomen om thuis te lezen, en later op dezelfde of een andere ‘zwerfplek’ weer worden achterlaten. In de praktijk blijkt een zwerfbieb op deze manier een dynamische en diverse collectie boeken te herbergen.

Oproep aanleveren (JEUGD) boeken voor zwerfbieb

Inwoners van Hengevelde en omstreken kunnen hun boeken die ze over hebben naar Kulturhus de Marke brengen, zodat ze door anderen gelezen kunnen worden. Je mag ze meenemen, lezen en weer terugbrengen, maar ook aan iemand anders geven. Iedereen mag gratis gebruik maken van deze boeken.

Dus heb jij, bij voorkeur voor de jeugd, boeken over en weet je niet wat je ermee heen moet? Breng ze naar Kulturhus de Marke; zij zijn er blij mee! Inmiddels staan er al aardig wat boeken voor jong en oud die regelmatig aan het zwerven zijn en plaats maken voor andere boeken.

Ps. Jon Klein Breteler bedankt voor de tip