Bentelerhaar in Bentelo klaar voor de toekomst

De Bentelerhaar in Bentelo is een van de natuurgebieden van landgoed Twickel. Het is een mix van heide, bos en natuurgraslanden. Op de overgangen van hoog naar laag, van bos naar heide, van heide naar natuurgrasland liggen de grootste kansen voor de natuur.
Eén van de redenen is dat in de lager gelegen delen het kalkrijke grondwater, kwelwater, aan de oppervlakte komt. Waar kwel is vaak bijzondere flora en fauna te vinden, kansrijke plekken dus. Zoals hier ook zo is!

In de natuurgraslanden van de Bentelerhaar lagen nog diepe greppels, deze greppels worden gedempt. Zodat het kalkrijke kwelwater niet meer afgevoerd wordt, maar bereikbaar voor de zeldzame of waardevolle planten. Het werk wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Overijssel en door aannemer BAX uit Borculo.

Kansen voor de natuur hier op de Bentelerhaar, met een klein beetje hulp.

(bron: LinkedIn Twickel)