Rudi Buschers neemt afscheid van de gemeentepolitiek: “Alleen maar dankbaar zijn”

CDA-raadslid Rudi Buschers uit Bentelo neemt na bijna 17 jaar afscheid van de gemeentepolitiek in Hof van Twente. Rudi Buschers kwam op 2 januari 2003 tussentijds in de raad van de gemeente Hof van Twente, na invoering duale stelsel. Hij is bijna 17 jaar onafgebroken raadslid geweest voor het CDA. Hij stopt om gezondheidsredenen met het raadswerk. Rudi was bereid zelf te reageren: "Kijk, iemand met de ziekte ALS kan alleen maar dankbaar zijn dat hij zolang nog heeft mogen functioneren als gemeenteraadslid. Met dank aan het CDA en ook de hele raad. Ik heb op mijn eigen wijze zeker een bijdrage mogen leveren, wel via andere woordvoerders. Maar de boodschap kwam wel over en daar gaat het uiteindelijk om. En een keer is het goed geweest."

Met een achtergrond als agrarisch ondernemer en LTO bestuurder heeft Rudi Buschers zich als raadslid actief ingezet voor een vitaal en leefbaar platteland met een sterke agrarische sector. Mede door de inzet van Rudi Buschers in onder meer het ruimtelijke ordeningsbeleid, staat Hof van Twente er goed voor. Hof van Twente loopt voorop met de ontwikkeling van het buitengebied, waarbij aandacht voor economie, leefbaarheid en landschap hand in hand gaan.

De afgelopen jaren heeft Rudi Buschers tevens veel werk verzet als secretaris van de CDA-fractie. Hij was daarmee de spin in het web van het politieke werk van het CDA en vraagbaak en steun voor zijn collega’s. Rudi Buschers heeft met zijn ervaring ook menig nieuw gemeenteraadslid wegwijs gemaakt in het raadswerk.

Fractie en bestuur van CDA Hof van Twente hebben grote waardering voor de inzet van Rudi Buschers in de gemeenteraad van Hof van Twente en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Rudi Buschers zal in de gemeenteraadsvergadering van 26 november aanstaande afscheid nemen en zal worden opgevolgd door Anita Leeftink-Nijland uit Markelo.