Coronateststraat in Bentelose kerk om wachttijd terug te dringen

Huisartsen uit Hengevelde en Delden hebben samen het initiatief genomen om maandag 19 oktober een coronatestraat te openen in de Bentelose Kerk. Dit doen de huisartsen in overleg met de GGD Twente en de gemeente Hof van Twente. In de 'straat’ kunnen dagelijks 300 tot 400 tests plaatshebben. Het is de bedoeling dat getestte personen na een dag uitsluitsel krijgen via de website www.coronatest.nl. Via de GGD en deze site kunnen mensen zich ook voor een test aanmelden. Mensen die worden getest lopen de kerk in in plaats van dat ze in hun auto kunnen blijven zitten. Het plan is dat de teststraat door de week van 8.30 tot 18.30 uur is geopend.