Familie Rouhof in uitzending EenVandaag over stoppen met boeren

Vanavond was de familie Rouhof uit Bentelo in de uitzending over het al dan niet stoppen met boeren, een veelvoorkomend onderwerp waar veel boeren in Nederland mee in de maag zitten. Ze worden aangemoedigd door het kabinet te stoppen, en toch voelen varkenshouders zich niet gesteund. Vooral op het gebied van herbestemming lopen boeren vaak vast door ingewikkelde regelgeving. De gemeente Hof van Twente laat zien hoe het ook kan. 
De familie Rouhof uit Bentelo heeft tientallen jaren een varkensbedrijf gehad. Ruben Rouhof kan het erf, zijn geboortegrond zo uittekenen. Toen zijn vader enkele jaren geleden ziek werd en overleed, stond de familie voor een enorme uitdaging. Opvolging is er niet want Ruben en zijn zussen hebben andere ambities dan boer zijn. De stallen staan nog op het erf en ze willen graag iets anders met hun grond doen, maar dat is nog niet zo makkelijk.

Weinig steun voor stoppende varkensboeren

Het ministerie van Landbouw deed vorig jaar uitgebreid onderzoek naar varkenshouders die wilden stoppen of dat recent hadden gedaan. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat veel boeren zich nauwelijks gesteund voelden door lokale overheden.

Vooral op het gebied van herbestemming van de grond en vergunningsaanvragen had het meerendeel het gevoel tegen een bureaucratische muur aan te lopen. Als stoppende boeren na het slopen van de stallen naar andere manieren van bedrijfsvoering zoeken, worden zij geconfronteerd met regelgeving die die onnodig roet in het eten gooit.

Klik HIER voor om het item van EenVandaag terug te kijken.

(Bron: EenVandaag)