Peuterspeelzaal Polletje Puk Bentelo bestaat 40 jaar

Peuterspeelzaal Polletje Puk bestaat 40 jaar. Groot feest dus voor alle peuters uit Bentelo. Samen met de vertrouwde leidsters vieren de peuters het grote kabouterfeest. De groepsruimte is versierd en er staat een grote reuzepaddenstoel. De kinderen zijn verkleed als echte kabouters en eten samen een heerlijk broodje knakworst. Als verrassing komt kabouter Kwebbel nog langs met een cadeau, een mooie speelrups voor buiten. Als afsluiting krijgen de kinderen een kabouterfluit en halen ze in ‘kabouterpolonaise’ de mama’s weer op. Peuterspeelzaal Polletje Puk startte in 1975. De initiatiefnemers destijds waren Will Andriessen, Gerda Rottink, Elly van Uden en José Grefte. Zoals de naam al duidelijk maakt is de peuterspeelzaal altijd gehuisvest geweest in sportcomplex de Pol. Tijdens de bouw van het nieuwe sportcomplex is er even een uitstapje geweest naar de O.L.Vrouweschool. De peuterspeelzaal heeft in de loop van de jaren een aantal organisatieveranderingen ondergaan. Er kwam een fusie van de peuterspeelzalen in Hof van Twente in 2003. Na wederom een reorganisatie in 2011 heeft Kinderopvang de Beukenoot peuterspeelzaal Polletje Puk overgenomen. Dit is destijds een goede stap geweest voor Bentelo. Alles onder één dak waardoor de goede doorgaande lijn is gewaarborgd.

Sinds november 2014 zijn alle leidsters van Polletje Puk VVE gecertificeerd. Met het VVE certificaat (Voor- en Vroegschoolse Educatie) kunnen we de kinderen die extra aandacht en steun nodig hebben in hun ontwikkeling extra dagdelen opvang bieden, zodat ze wanneer ze 4 jaar zijn op een goed voorbereide manier kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. De samenwerking met de O.L.Vrouweschool is een belangrijke en positieve ontwikkeling waar we trots op zijn. Door in gesprek te blijven met elkaar kunnen we een goede leeromgeving voor ieder kind creëren. Kinderopvang ‘de Beukenoot’, Burg Buijvoetsplein 8, Bentelo, tel. 0547-292 141; info@ debeukenoot.nl; www.debeukenoot.nl.