Plan voor woningbouw in Bentelo

Gemeente Hof van Twente heeft recent overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond nabij de Hagmolenbeek en het bedrijventerreinin Bentelo. Deze grond is bedoeld voor woningbouw. Onder de werknaam “Bentelo, de Beek” kan nu gewerkt worden aan een woningbouwplan voor ongeveer 40 woningen voor verschillende doelgroepen. Wethouder Wim Meulenkamp: “Dit is een prachtige kans voor Bentelo. Het levert een bijdrage aan de bouw van passende woningen voor onze inwoners. De gemeenteraad moet noginstemmen met het krediet voor de aankoop.Daarnagaan we starten met de planvorming waarbij we ook in gesprek gaan met de inwoners om het plan verder te kunnen versterken. Viahet gemeentenieuws volgt daarover later meer informatie.”

Passende woningen
In Bentelo is de behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie groot. Op de kavelinschrijflijst staan ruim 130 gegadigden ingeschreven. Daarnaastis er behoefte aan huurwoningen. Recent is overeenstemming bereikt over de aankoop van 2 hectare agrarische grond, grenzend aan het bedrijventerrein aan de Boekweitstraat en nabij de Hagmolenbeek.

Beeklocatie
De locatie ligt op een mooie plek aan de Hagmolenbeek in het verlengde van het kleinschalige bedrijventerrein aan de Boekweitstraat. De locatie biedt bij uitstek kansen om de behoefte aan woningbouw te combineren met landschappelijk groen en water. Daarmee kan een goede woonkwaliteit gecreëerd worden die aansluit bij het landelijke karakter van Bentelo.Het plan zal worden ontsloten via de Boekweitstraat.