Rabobank Centraal Twente ondersteunt Beweegroute Bentelo: € 10.000,-

Op maandag 26 september hebben Jurgen Rekers en Nick Sueters, namens de projectgroep Beweegroute Bentelo, een cheque ter waarde van 10.000 euro mogen ontvangen vanuit het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente. Rabobank Centraal Twente ondersteunt vanuit het Rabofonds maatschappelijke projecten in de regio.

De projectgroep in Bentelo werkt samen met Sport- en Gemeenschapscentrum De Pol aan een beweegroute langs de sportvelden die voor de hele Bentelose gemeenschap toegankelijk zal zijn. De beweegroute moet uiteindelijk een plek zijn voor jong en oud waar mensen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten, op ieders eigen manier. Langs de route komen toestellen en een krachthonk waar iedereen gebruik van kan maken. Een rustige wandeling, een rondje hardlopen of een intensieve training. Met deze route kan het allemaal.

Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente steunt graag maatschappelijk, regionale projecten die de samenhang in de maatschappij en gezondheid van mensen kunnen bevorderen.

Meer informatie over de beweegroute is te vinden op de website: www.beweegroutebentelo.nl

Op de foto staan Rabobank ledenraadsleden Martine Guitjens en Gerbrand van Burgsteden die namens Rabobank Centraal Twente de cheque aan Nick Sueters en Jurgen Rekers mochten uitreiken.