Rudi Buschers ontvangt Koninklijke onderscheiding

CDA-raadslid Rudi Buschers uit Bentelo nam vanavond na bijna 17 jaar afscheid van de gemeentepolitiek in Hof van Twente.  Hij ontving daarvoor een Koninklijke onderscheiding uit de handen van burgermeester Nauta. Hij stopt om gezondheidsredenen met het raadswerk. Met een achtergrond als agrarisch ondernemer en LTO bestuurder heeft Rudi Buschers zich als raadslid actief ingezet voor een vitaal en leefbaar platteland met een sterke agrarische sector. De afgelopen jaren heeft Rudi Buschers tevens veel werk verzet als secretaris van de CDA-fractie. Hij was daarmee de spin in het web van het politieke werk van het CDA en vraagbaak en steun voor zijn collega’s. Rudi Buschers heeft met zijn ervaring ook menig nieuw gemeenteraadslid wegwijs gemaakt in het raadswerk.
Hieronder de toespraak van vanavond van Burgermeester Nauta:

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan de heer R.H.J. Buschers bij zijn afscheid als raadslid van Hof van Twente d.d. dinsdag 26 november 2019 burgemeester H.A.M. Nauta-van Moorsel

 
Beste Rudi, er zijn al veel mooie woorden tot je gericht. Door Hannie, door Gerda en door Yvonne. Woorden van respect en bewondering voor jouw trouwe inzet voor de raad van Hof van Twente, en daarmee ook voor onze gemeenschap, en voor jouw eigen CDA-fractie. Maar liefst 16 jaar, bijna 17 jaar, lid van deze raad. En ondanks jouw steeds maar afnemende gezondheid sinds 2008 kon je het ook maar steeds niet loslaten.

Afgelopen zomer heb je, samen met José en de kinderen, toch dit voor jou zo moeilijke besluit moeten nemen om je terug te trekken. Twentsche Courant Tubantia schreef hier op 2 november ook over. Een mooi artikel over Rudi Buschers.

Het werd al gezegd Rudi, 2 januari 2003 werd je geïnstalleerd tot raadslid van Hof van Twente. De raad vergaderde toen nog in de theaterzaal van De Reggehof. Doordat wethouders niet langer deel uitmaakten van de raad, kwam er ook voor jou een zetel vrij in de raad. En die zetel heb je bij latere verkiezingen telkens weer weten te behouden. Dat zegt veel over het vertrouwen dat jouw achterban al die jaren in je heeft gehad en gehouden. Ook toen rumoer ontstond rond jou. Ik weet dat dit jou en jouw gezin verdriet heeft gedaan. De karavaan trekt echter door en jij bleef overeind.
Rudi, voor je in de politiek actief raakte had je je al meer en op verschillende fronten ingezet voor onze maatschappij. Dat begon met de Katholieke Plattelands Jongeren, landbouworganisatie LTO en zeker niet te vergeten voetbalvereniging Bentelo waar je jarenlang de voorzittershamer hebt gehanteerd. Ook gemeenschaps- en sportcentrum De Pol in Bentelo kon op jou rekenen bij de totstandkoming en de eerste jaren daarna. Allemaal naast jouw drukke bestaan van varkenshouder en later aspergeteler. Daar heb ik samen met Robert van mogen meegenieten. Jouw asperges gingen zelfs richting westen met onze zonen mee.

Binnen jouw fractie heb je als fractiesecretaris van het CDA jouw partijgenoten op voortreffelijke wijze voorzien van vergaderstukken en adviezen. Je was bovendien ook lange tijd, samen met Hannie Rohaan, lid van de werkgeverscommissie voor onze griffie.

We kunnen er nog lang over doorvertellen maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat we de avond niet te lang zouden laten duren.
Beste Rudi, de omstandigheden voor jouw afscheid van onze raad zijn verdrietig. Maar met trots mag jij terugzien op bijna 17 jaar raadslidmaatschap van onze mooie gemeente Hof van Twente. Dat heb je met al je mogelijke inzet tot vandaag toe gedaan. Morgen word je 60 jaar. Een mooi moment om vandaag ‘doei’ te zeggen tegen onze raad, liet je eerder deze maand opschrijven in Tubantia.
We laten je niet met lege handen naar huis gaan. In overleg met jou mag ik jou namens de gemeenteraad, het college, de griffie en het MT een mooie cadeaucheque aanbieden. Een cadeaucheque ten gunste van de Stichting ALS Nederland waarmee wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen aan verder wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van ALS, aan een communicatieplatform voor patiënten en familieleden en aan het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en de zorg voor hen. In de hoop dat voor mensen die hetzelfde lot als jou treffen, een goede behandelmethode ontwikkeld kan worden.
Dan draai ik nu even mijn keten om beste Rudi. Door een klein misverstandje is het geen grote verrassing meer voor je maar met trots mag ik jou melden dat, vanwege jouw trouwe raadslidmaatschap van Hof van Twente, Zijne Majesteit de Koning jou heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Van harte gefeliciteerd met dit mooie Koninklijke eerbetoon!
 
De bloemen geef ik graag aan José. Zij is je al die jaren blijven steunen om dit voor jou zo belangrijke werk te kunnen blijven doen. José, veel dank voor jouw steun aan Rudi en daarmee ook aan onze Hof.