Start bouwrijp maken bouwplan Bentelo Buiten

Archieffoto

Het ontwerp voor het bouwplan Bentelo Buiten is klaar. Er komen 12 woningen. Onlangs zijn de nieuwe straatnamen in het plan bekend gemaakt te weten:
Buitenhof en Bosweg. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor het bouwrijp maken. De werkzaamheden beginnen naar verwachting eind juni 2022 en zijn, als alles meezit, medio september 2022 klaar.
De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen, (tijdelijke) verharding, verlichting en het aanbrengen van wadi’s. Ook zal de nieuwe ontsluitingsweg, die aansluit op de Kieftenweg, worden aangelegd. De werkzaamheden starten eind juni. De planning is dat de werkzaamheden medio september 2022 klaar zijn. Dit is afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

Het bouwverkeer naar het plan gaat via de nieuwe ontsluitingsweg. Het verkeer kan via de Kieftenweg het bouwplan bereiken. Kortom, er is door de werkzaamheden geen overlast in
de kern. Nadat alle woningen zijn gebouwd zal te zijner tijd de definitieve bestrating en overige inrichting worden aangelegd.

Hieronder de tekening: