Waar staat Bentelo in 2030?

Eind september heeft de Dorpsraad in een 1e workshop samen met ruim 20 Benteloërs nagedacht over de toekomst van Bentelo. Er is tijdens de avond een inventarisatie gemaakt van de huidige inrichting en de voorzieningen van/in Bentelo. Daarbij is aangegeven wat we met z’n allen sterke en zwakke punten vinden in Bentelo en hoe wij het een en ander kunnen verbeteren of voor de toekomst kunnen behouden. Stedenbouwkundigbureau Rho uit Deventer legt deze inventarisatie vast in een Structuurvisie die in opdracht van de gemeente Hof van Twente wordt opgesteld samen met de Dorpsraad en alle Benteloërs.

Uit de inventarisatie zijn vijf thema’s gefilterd: 

1. Ontwikkeling bedrijvigheid (huidig, locatie Berkemeijer en Gemeentewerf); 
2. Maatschappelijk vastgoed (o.a. Kerk en De Pol);
3. Openbaar groen en recreatie;
4. Verkeersontsluiting en –veiligheid;
5. Wonen.

In kleine werkgroepen worden de thema’s de komende weken verder uitgewerkt: wat wil je waar en hoe kan dat er uit gaan zien?

Vervolgbijeenkomst
Op donderdag 6 november 2014 om 20.00 uur in De Pol is er een vervolg gepland voor alle inwoners en worden de bijdrages van de werkgroepen gepresenteerd. Iedereen in en rond Bentelo willen wij hierbij graag uitnodiging deze 2e workshop bij te wonen. Ook als je de eerste workshop hebt gemist zien we je graag. Denk met ons mee!

Heb je vragen of wil je nog meedenken over één van de vijf thema’s in de kleine werkgroepen? Laat het ons weten via www.dorpsraadbentelo@outlook.com.