Is zwerfafval gemeentebeleid?

Ik fietste onlangs van Zenderen naar Hengevelde waar ik in Delden het nodig achtte een milkshake aan te schaffen. Gooi ik de lege beker onderweg wel ergens in een afvalton was mijn gedachtegang, bij een bushalte of een bankje. Onderweg was er zwerfafval ten overvloede, maar niet 1 prullenbak of zoals eerder vaak op vele plekken te vinden was: de bekende ‘blikvanger’.  Ik verplaats mij dan in de fietsende schooljeugd dat teug komt van Hengelo of Delden. Je doet een aankoop ergens onderweg waar je ouders niet bepaald gelukkig mee zijn, dus het afval thuis in de afvalemmer weggooien leidt tot ongewenste discussies. Gezien het vele zwerfafval langs de weg wordt er dan ook veelvuldig voor een andere oplossing gekozen. Is zwerfafval gemeentebeleid? “Zwerfafval is beslist niet ons gemeentebeleid. We gaan je bericht voorleggen aan onze beleidsmedewerker afval en komen morgen even op jouw opmerking terug” aldus een medewerker van de gemeente Hof van Twente. Wordt vervolgd.
Hoe erg is zwerfafval?

Afval op straat en in het openbaar groen vergaat vaak maar traag. Zwerfafval kan dus jarenlang voor ergernis en vervuiling zorgen.
Hoewel zwerfafval in Nederland consequent wordt opgeruimd, zorgt het voor veel ergernis en trekt het ongedierte aan. Het opruimen kost honderden miljoenen euro’s. Schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen tot bijna 300 miljoen kilo per jaar.

Hoe lang blijft zwerfafval liggen?
Als we zwerfafval niet opruimen, duur het lang voordat het vanzelf is verdwenen. De afbreektijden variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Kauwgom vergaat bijvoorbeeld pas na minstens twintig jaar. En een aluminium blikje en plastic bakje vergaan zelfs helemaal niet. Dit soort verpakkingen vallen uiteen in minuscule deeltjes die in de bodem of in het water terecht komen. Dat is zeer schadelijk voor het milieu.

Raymond