Slipgevaar tussen Goor en Hengevelde; wie is verantwoordelijk?

Boeren en loonwerkers zijn verantwoordelijk om de weg schoon te houden. Als er een ongeval gebeurt en er is een oorzakelijk verband tussen de modderplek – veroorzaakt door de oogstende land- of tuinbouwer en het ongeval, dan kan hij door de rechter aansprakelijk gesteld worden. Maar wie is er verantwoordelijk in het geval van een ongeval op een provinciale weg? Helder is: Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt, moet het vuil verwijderd worden. En bij locaties waar men vanuit het bouwland de openbare weg oprijdt moet een bord staan waarop staat aangegeven “slipgevaar” of het “modderbord”. Maar hier langs de Goorsestraat is het gevolg van dennennaalden. Ligt hiervoor de verantwoording bij de provincie? In het belang van de verkeersveiligheid wordt er bijvoorbeeld bij loonwerkers niet eerst gewaarschuwd bij overtredingen, maar er wordt direct een proces-verbaal opgemaakt. Het is verplicht de overige weggebruikers te waarschuwen voor het slipgevaar door het plaatsen van de officiële modderborden, ook dat is hier niet gebeurd.
Hieronder het antwoord van de Provincie:

De provincie heeft als wegbeheerder een inspanningsverplichting om de wegen te onderhouden en vrij van obstakels te houden. Wij doen dit door al onze wegen, parallelwegen en fietspaden 2x per week te inspecteren. Als de situatie niet voldoet dan hebben we onderhoudscontracten met aannemers om het te repareren. Naast de input vanuit de weginspecteurs ontvangen we ook meldingen, bijvoorbeeld van inwoners of van de verkeerscentrale. Bijvoorbeeld als er een verkeersongeval is of als er een boom is omgewaaid. Of bijvoorbeeld de foto die u bij uw vraag stuurde van de dennennaalden op de Goorsestraat. Afhankelijk van de urgentie/ risico hebben we verschillende contracten met aannemers om dit snel en efficiënt op te pakken.
 
In de herfst zijn we alert als het gaat om bladeren/ naalden op de weg, in verband met mogelijk slipgevaar. De aannemer wordt vooraf in stelling gebracht om bij te verwachten bladval snel te kunnen opereren. Maar we weten vooraf niet wanneer het blad gaat vallen. Uw voorbeeld van de Goorsestraat illustreert dat: maandag 20 november heeft één van onze weginspecteurs deze weg nog geïnspecteerd, deze voldeed toen nog aan de eisen. Op uw foto voldoet de weg duidelijk niet meer. Woensdag 22 november is het schoon gemaakt. (De foto is op zondag 19 november gemaakt red.
 
Ook op de provinciale wegen hebben we te maken met modder/ sporen op wegen ten gevolge van land- en tuinbouwactiviteit. Bij ons geldt hetzelfde als in het artikel over het traject tussen Goor en Hengevelde: boeren, tuinders en loonwerkers zijn verantwoordelijk om de weg schoon te houden. Wij spreken boeren en loonwerkers hierop aan.  Als er een risico is op slipgevaar dan plaatsen wij er borden bij om de weggebruiker hierover te informeren.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik dat ook graag.