Viverion: De ramen zijn smerig, het is gevaarlijk, slechte communicatie en meerdere klachten

Per 1 januari 2017 is Woningstichting Ambt Delden gefuseerd met woningcorporatie Viverion. Sindsdien regent het klachten bij de redactie van Wegdamnieuws. Klachten bijvoorbeeld over de nieuwe procedure van toewijzing: ”Mensen die ingeschreven stonden bij woningbouwvereniging Ambt Delden, zijn bij de overgang in januari niet persoonlijk op de hoogte gesteld” schrijft een ingeschrevene. “Bleek plotseling dat we ons opnieuw moesten inschrijven bij Viverion, dus alle rechten van Woningbouwvereniging Ambt Delden bleken te zijn vervallen. Bij woningbouwvereniging Ambt Delden stonden we al jaren ingeschreven en daar werd gehanteerd: De langst ingeschrevene had eerste keus. Het zou mooi zijn dat er een puntensysteem wordt gehanteerd. Zodat mensen met een sociale binding, meer punten hebben opgebouwd, om voor een woning in een bepaalde kern (Hengevelde, Bentelo, etc.) in aanmerking kunnen komen. Viverion hanteert nu een loting. Iedereen kan hier nu op reageren, ook mensen van buiten de gemeenschap die nog maar een dag ingeschreven staan. Jammer, voor mensen uit Hengevelde, op deze manier wordt het moeilijker om een geschikte, betaalbare woning te bemachtigen”.
Er zijn meer klachten: Ouderen zijn het zat, het is levensgevaarlijk!

“De ramen zijn ongelofelijk smerig, vanwege bezuinigingen worden deze slechts 2x per jaar gewassen. De galerij is vanwege alg ontwikkeling spiegelglad, veel ouderen zij hier van afhankelijk. Ik moet er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren al mensen van in de 80 hier met een rollator overheen moeten! Viverion verwacht van deze mensen zelfs dat ieder het eigen gedeelte van deze schoon houdt en acht ze dus zelf verantwoordelijk, de ouderen zijn het echt zat! Ik heb diverse keren contact opgenomen met de woningcorporatie maar kreeg telkens nul op mijn rekest. Op mijn chargerende vraag wat het jaarsalaris van de directeur dan wel niet was werd niet geantwoord.

Hieronder een ingezonden brief richting Viverion:
Geachte,
Ik woon nu zo’n 4 maand aan de van Kollaan in Goor. Ik betaal keurig mijn huur met servicekosten, maar ik vraag mij af waarvoor eigenlijk. Hierbij een foto van mijn ramen (deze worden slechts 2 x per jaar gewassen) schande! En dan te bedenken dat dit appartementencomplex vrij nieuw is laten jullie qua onderhoud alles wegrotten. Kijk naar galerijen allemaal groen uitgeslagen en spekglad na een regenbui. Ik vraag mij dan ook af als er iemand van de hoofdzakelijk oudere bewoners rond de 70/80 jaar valt en de botten breekt of wat anders Viverion dan aansprakelijk is voor alle schade. Jullie moeten je rot schamen om huurders zo te behandelen.
De galerij is afgelopen dinsdag met een hogedrukreiniger schoongemaakt en maandag worden de ramen gewassen. Maar feit blijft dat de ramen slechts 2 x per jaar gedaan worden in verband met bezuinigingen.
PS op deze mail geen antwoord c.q. reactie gekregen ... vonden ze schijnbaar niet nodig.

Mijn moeite met Viverion

Allereerst was ik gewend aan Bouwvereniging Ambt Delden, het persoonlijke contact en het feit dat er samen en in overleg een oplossing gezocht werd wanneer er iets was. Al in 2016, nog voor de fusie heb ik contact gehad over mijn situatie, dat mijn vrouw er vandoor was en dat ze aangaf binnen enkele maanden met de kinderen bij haar vriend ging wonen, ik wilde dan geregeld hebben dat ik terug kon in mijn huis. Het contact was begripvol en persoonlijk, en omdat mijn vrouw toen meerdere keren had aangegeven dat ze met de kinderen terug naar haar ouders in Polen zou gaan, hield de bouwvereniging dit ook voor mij in de gaten.

Omdat de omgangsregeling met de kinderen nog niet was vastgesteld werd mij desgevraagd meegedeeld dat ik niet voor de officiële urgentieregeling in aanmerking kwam, maar dat er in overleg natuurlijk van alles mogelijk was en dat ze me zullen helpen waar dat kon.
Toen werd het Viverion. Nogmaals mijn situatie uitgelegd. Maar direct werd aangegeven dat ik niet onder de urgentieregeling val en dat ze niets konden doen, ik moest gewoon reageren wanneer een woning beschikbaar was.
In mei 2017 kwam een woning beschikbaar, die stond dus ook vanaf mei 2017 leeg, pas in juli werd de woning verloot.
Omdat de woning bovengemiddeld duur was, kwamen er maar 3 reacties. Maar ondanks het feit dat ik enkele malen gebeld en gemaild had moest ik gewoon reageren via de site, en ik werd nummer 3 van de 3.

Ruim een maand later werd ik gemaild dat nummer 1 en 2 niet in aanmerking kwamen, of ik nog interesse had.
Je krijgt dan 3 dagen om alle papieren in orde te maken, dat lukt normaal ook wel maar wanneer je met een burnout/depressie kampt dan valt dat allemaal niet mee.
Totaal geen begrip van de kant van Viverion, en op zaterdag kwam er een door het systeem gegenereerde mail dat ik te laat was met de papieren en dat het huis niet meer beschikbaar was voor mij. Op zaterdag! Dus de hele zondag geen contact kunnen krijgen! Pas op maandag contact gehad en uitgelegd wat er aan de hand was, bleek dat het systeem het niet goed had verwerkt en ik kreeg alsnog de woning.

Ik vroeg hoe het kon dat het anderhalve maand duurt terwijl er maar 2 kandidaten voor mij waren. Geen antwoord. Ik vroeg waarom mijn woning bijna 200 euro per maand duurder is dan vergelijkbare en grotere/nieuwere woningen in Hengevelde. Antwoord was dat Viverion de huurprijs opschaalt naar “normaal niveau” zodat het met de prijs meer in de pas loopt met de landelijke prijzen.
Waarom dan alleen mijn woning zoveel duurder is werd niet uitgelegd. Ook mijn vraag of dit betekent dat ik niet meedoe met de jaarlijkse huurverhoging werd niet beantwoord.
Het verschil tussen de huurprijs van de woning aan de Diepenheimsestraat is meer dan 200 euro per maand(!) terwijl de woning in dezelfde periode verhuurd is.
Nu heb ik het huurcontract getekend en daarmee ben ik akkoord gegaan met hun regels, maar ik had ook geen enkele onderhandelingsruimte omdat ik de woning in Hengevelde nodig heb om een goede omgangsregeling met mijn kinderen te realiseren.

Hieronder de reactie van Woningcorporatie Viverion:

- ”Mensen die ingeschreven stonden bij woningbouwvereniging Ambt Delden, zijn bij de overgang in januari niet persoonlijk op de hoogte gesteld” schrijft een ingeschrevene.
Viverion: Woningzoekenden die het laatste jaar niet hadden gereageerd op een woning, hebben wij niet op hoogte gesteld omdat we die niet als actieve woningzoekenden beschouwden. Actieve woningzoekenden hebben wij schriftelijk geïnformeerd over de fusie en manier van woning toewijzen die Viverion hanteert. Daarnaast is er in de ledenvergadering door ons uitvoerig toelichting gegeven op werkwijze Viverion.
Dus als je als woningzoekende uit Hengevelde in een jaar tijd niet hebt gereageerd op woningen uit bijvoorbeeld Lochem, Holten, Laren, Barchem of Rijssen ben je plotseling geen woningzoekende meer!?

- Zodat mensen met een sociale binding, meer punten hebben opgebouwd, om voor een woning in een bepaalde kern (Hengevelde, Bentelo, etc.) in aanmerking kunnen komen.
Viverion: Sinds de Huisvestingswet van kracht is, is toewijzen op grond van sociale binding niet meer toegestaan. Iedereen moet zelf kunnen bepalen waar hij/zij wil wonen en op woningen kunnen reageren. De manier waarop corporaties hun woningen verdelen, levert altijd discussie op. Welk systeem er ook wordt gehanteerd. In overleg met de huurdersorganisaties hebben wij besloten om een systeem te hanteren dat gebaseerd is op loting.
(*Artikel 14 van de huisvestigingswet zegt echter: In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad bepalen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio, de gemeente of een tot de gemeente behorende kern.)

De galerij is vanwege alg ontwikkeling spiegelglad
Viverion: De woningen die in het werkgebied van voorheen de Woningstichting Ambt Delden staan, zijn geen complexen met galerijen.
(Op de foto’s hiernaast is te zien dat er nadat Wegdamnieuws aan de bel heeft getrokken en onmiddellijk actie is ondernomen. Daarvoor heeft de heer De Wilde verschillende pogingen ondernomen maar van Viverion geen teken van leven Dit is aan de van Kollaan in Goor)
 
De ramen zijn ongelofelijk smerig, vanwege bezuinigingen worden deze slechts 2x per jaar gewassen.
Viverion ziet het als haar primaire opdracht wonen betaalbaar te houden. Om dit te bewerkstellingen is het nodig op de kosten te letten. Viverion neemt het signaal dat u heeft ontvangen serieus, en zegt hierbij toe te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor meer glasbewassingen per jaar.
We zijn nu  exact 1 week verder, hik eb niets vmeer ernomen over de ramen en hoe ze dit nu gaan oplossen! (lachertje)

Op mijn chargerende vraag wat het jaarsalaris van de directeur dan wel niet was werd niet geantwoord.
Viverion: Het salaris van de directeur-bestuurder kunt u vinden in het jaarverslag dat u kunt vinden op onze website: https://www.viverion.nl/over-viverion/publicaties/jaarverslagen/ 
(172.827 euro.)

PS op deze mail geen antwoord c.q. reactie gekregen ... vonden ze schijnbaar niet nodig.
Dit hebben we nagevraagd: deze mail van de heer De Wilde in Goor is 6 november binnengekomen. Op 13 november heeft Sandra Maneschijn de heer De Wilde telefonisch gesproken en toen waren de ramen net gelapt.
(Er is pas actie ondernomen nadat Wegdamnieuws een mail richting Viverion heeft gestuurd, daarvoor heeft de heer De Wilde verschillende pogingen ondernomen maar van Viverion geen teken van leven)

Maar direct werd aangegeven dat ik niet onder de urgentieregeling val en dat ze niets konden doen, ik moest gewoon reageren wanneer een woning beschikbaar was.
Een woning nodig hebben bij scheiding zien wij niet als urgent, hoe vervelend dit ook kan zijn. De voorwaarden om urgentie aan te vragen en de brochure met nadere informatie staan op onze website.

Je krijgt dan 3 dagen om alle papieren in orde te maken, dat lukt normaal ook wel, maar wanneer je met een burnout/depressie kampt dan valt dat allemaal niet mee.
Viverion: Bij inschrijving vermeldt de website duidelijk welke stukken nodig zijn en geüpload moeten worden.  We raden mensen aan de benodigde stukken alvast te uploaden bij het inschrijven, om binnen de gestelde termijn van drie dagen alle gegevens aangeleverd te hebben. Als een woningzoekende dat niet doet bij inschrijving, maar pas op het moment dat hij/zij is ingeloot voor een woning, loopt diegene een door zichzelf veroorzaakt risico.

Ik vroeg waarom mijn woning bijna 200 euro per maand duurder is dan vergelijkbare en grotere/nieuwere woningen in Hengevelde. Antwoord was dat Viverion de huurprijs opschaalt naar “normaal niveau” zodat het met de prijs meer in de pas loopt met de landelijke prijzen.
Viverion hanteert het landelijk geldende en wettelijk bepaalde Woning Waarderingsysteem. Dat bepaalt de maximale huurprijs die een corporatie voor de woning mag vragen. Viverion hanteert een huurprijs die 68% van deze maximale huur is. Daarmee hanteert Viverion, vergeleken met andere woningcorporaties, lage huurprijzen.

Antwoord was dat Viverion de huurprijs opschaalt naar “normaal niveau” zodat het met de prijs meer in de pas loopt met de landelijke prijzen.
Bouwvereniging Ambt Delden was bezig om hun toepassing van het Woning Waarderingsysteem aan te passen aan de nieuwste regelgeving, waarbij de WOZ-waarde van de woning en de energie-index mede bepalend worden voor de bepaling van de hoogte van de huur. Daardoor konden de door WAD berekende huren lager zijn dan het huidige systeem bepaalt.

- Ook mijn vraag of dit betekent dat ik niet meedoe met de jaarlijkse huurverhoging werd niet beantwoord.
Viverion heeft in juli 2017 de huren niet verhoogd en was daarmee was één van de weinige corporaties in Nederland die dit jaar geen huurverhoging heeft doorgevoerd.

Het verschil tussen de huurprijs van de woning aan de Diepenheimsestraat is meer dan 200 euro per maand(!) terwijl de woning in dezelfde periode verhuurd is.
De huurder vergelijkt hier de nieuwe huur van de Diepenheimsestraat 39 (€ 371,23 → € 427,26) met Bretelerstraat 11 (€ 489,75 → € 688,60). Het aantal punten in het Woning Waarderingssysteem van beide woningen loopt sterk uiteen (154 t.o.v. 203 punten). Dus op het eerste oog lijken ze op elkaar, maar het zijn heel verschillende woningen. De WOZ waarde van deze woningen verschilt flink, het energielabel is verschillend en de buitenruimte is bij de ene woning 9m2 en bij de andere 54m2. De maximale huurprijs van beide woningen op basis van de punten in het Woning Waarderingssysteem verschilt ruim 250 euro (€ 761,61 tegenover € 1015,69). Dat verklaart het verschil in de huurprijs.

Verdere reacties van enkele huurders op het antwoord van Viverion:

Een huurder: ”Ik heb reactie Viverion gelezen. Op zich begrijp ik hun opstelling en verweer dat ze er niet veel aan kunnen doen maar het voelt als verschuilen achter hun eigen regels en het ontbreken van empathie en de menselijke maat”.


 “De ramen zijn hier inmiddels gewassen. Lachertje!”

“Tja... dat doen álle juristen, antwoord geven op elke zin of alinea zodat een verhaal uit zijn verband wordt getrokken. Het gaat er ook niet om of ze volgens de door Viverion zelf opgestelde statuten gelijk hebben. Het gaat om onvrede van de huurders en ingeschrevenen”.

Woningcorporatie Viverion heeft na de fusie ongeveer 6.000 woningen in de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem. De Bouwvereniging Ambt Delden was één van de kleinere woningcorporaties in Nederland. Hierdoor kostte het de bouwvereniging steeds meer moeite om aan de sterk toenemende eisen vanuit de overheid te voldoen. Dit was aanleiding voor bestuur en Raad van Commissarissen van de bouwvereniging om een fusie te aan te gaan.

Fusie Woningstichting Ambt Delden en Viverion per 1 januari 2017.

Bouwvereniging Ambt Delden had 236 woningen in Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek en Zeldam. Woningcorporatie Viverion heeft ongeveer 5.700 woningen in de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem
Viverion is een corporatie met bijna 6.000 woningen in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek en Zeldam. Zij verhuren, ontwikkelen, beheren en verkopen onroerend goed. Wij verhuren naast starterswoningen, seniorenwoningen en reguliere woningen, ook garages.

Viverion richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt is te lezen op de website. “Wonen is voor ons meer dan alleen woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. We werken actief samen met de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen”…..

*Een huurder reageert op de mail van Viverion.