Wat is de functie van een wadi in Hengevelde?

In Hengevelde wordt de wadi veelvuldig mis/gebruikt als honden uitlaatplek. Inwoners klagen per mail richting de redactie van Wegdamnieuws: Kunnen jullie hier wat over schrijven? Bij deze:
Als je het via Google de functie van een wadi opzoekt staat er toch echt iets anders:
Met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie. Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

Oenemeloen, poep aan je schoen
Het zou de titel van een carnavalsnummer kunnen zijn, zo herkenbaar is de bovenliggende situatie. Je wandelt buiten de deur en plotseling merk je dat je in een ondefinieerbare weke massa stapt. Je vloekt binnensmonds.
Je hebt het niet de in gaten tot de stank van hondenstront je neus bereikt. Fijn als je al ergens bent binnengestapt of achter het stuur hebt plaatsgenomen. Ooit hondenpoep uit de profielen van een pedaal verwijderd? Niet alleen onaangenaam, maar je moet er nog lenig voor zijn ook.

<<Een wadi kan heel mooi zijn....

 
Als iedere hondeneigenaar zijn poep zou opruimen, zou er niets aan de hand zijn. Veel baasjes gedragen zich verantwoordelijk, maar een deel laat de poep liggen waar hondlief zijn behoefte heeft gedaan.
Strikt genomen bestaat er dus geen hondenpoepprobleem, maar een probleem van baasjes die de poep niet opruimen.  De oplossing ligt daarom in het veranderen van het gedrag van de hondeneigenaren. En mensen ertoe verleiden hun gedrag te veranderen, dat is nou net een van de lastigste dingen die er zijn.

Een idee om op genoeg plaatsen afvalbakken te zetten waarin de zakjes gedeponeerd kunnen worden?

Gemeente Hof van Twente: Een optie?
 
Raymond Wegdam