23 mei weer naar de stembus, dit keer één stembureau in Hengevelde

We hebben het nog druk! Onlangs mochten we voor de Provinciale Statenverkiezing naar de stembus, deze maand is het de beurt aan de Europese Parlementsverkiezingen. Je stempas vind je deze week in de brievenbus. Dit keer zijn de stembureaus niet op woensdag, maar op donderdag open voor deze verkiezingen. Waar ze over gaan? Bij deze verkiezingen wordt bepaald welke 705 Europarlementariërs in het Europees Parlement mogen. 29 van die Europarlementariërs zijn Nederlanders. Zij gaan zich de komende vijf jaar buigen over zaken als de internationale handel, veiligheid, consumentenbescherming, bestrijding van klimaatverandering en economische groei. In Hengevelde kan je dit keer stemmen in Gemeenschapscentrum De Marke. In de Petrusschool is dus geen stembureau opgenomen in tegenstelling tot sommige eerdere verkiezingen.

Wie mogen stemmen
U mag stemmen voor deze verkiezing onder de volgende voorwaarden:

U bent 18 jaar of ouder
U niet uitgesloten bent van het kiesrecht
U moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.
U volgens de  basisregistratie personen op de dag van de kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente woont.
Stempas
Kiesgerechtigden krijgen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Stempas kwijt geraakt of niet ontvangen
Bent u uw stempas kwijt geraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

Kiezerspas/u wilt in een andere gemeente stemmen
Bent u niet in de gelegenheid om in Hof van Twente te stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde ergens anders in Nederland zijn stem uitbrengen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier inleveren. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht .

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.

Onderhandse volmacht
Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide onderteken. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht
Voor een schriftelijke volmacht kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd met een volmachtformulier. U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Belangrijke data
9 april 2019: dag van kandidaatstelling
Uiterlijk 9 mei 2019: verspreiding van de stempassen
10 mei 2019: huis-aan-huis verspreiding kandidatenlijsten
20 mei 2019: laatste dag schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen
20 mei 2019: laatste dag schriftelijke verzoek vervangende stempas
22 mei 2019, 12:00 uur: uiterste tijdstip mondeling verzoek vervangende stempas
23 mei 2019: dag van de stemming

Stembureaus
U kunt in de gemeente Hof van Twente in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen.
Tijdens deze verkiezing kunt u op 18 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor    
Zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor     
Basisschool De Whee, locatie de Wiekslag, Kievitstraat 67, Goor   
Villa 70 / ’t Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor     
Kantine Sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor   
Woonzorgcentrum Marsmansland, Marsmansland 1, Diepenheim  
Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo    
Buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, Markelo    
Basisschool Elserike, Herikerweg 36, Markelo     
Basisschool Brookschole, Larenseweg 44, Markelo      
Woonzorgvoorziening Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo  
Gemeenschapscentrum De Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo 
Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt Delden   
Gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4a, Ambt Delden  
Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde  
Basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden   
Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden   
Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden    

Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07:30 tot ’s avonds 21.00 uur.