75 jaar vrijheid, Werkgroep Hof van Twente vooralsnog zonder Hengeveldenaren

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. De gemeente Hof van Twente stelt een subsidie beschikbaar om deze heugelijke mijlpaal te vieren, zo is te lezen in het ‘Projectplan 75 jaar vrijheid’ op de website van de Hof van Twente. Opvallend genoeg is Hengevelde de enige kern in de Hof van Twente waar geen activiteiten gepland staan, op de jaarlijkse traditionele herdenking na. Hengevelde uitgezonderd heeft iedere kern heeft één of twee personen afgevaardigd om deel te nemen in een Hof-brede werkgroep. Bovendien ontvangt de kern Markelo een grote groep Canadezen voor een actieve deelname aan de verschillende activiteiten. Navraag door de redactie bij de gemeente leert het volgende: "Het projectplan is inmiddels gereed. Eerdere pogingen van ons om daar betrokkenheid vanuit Hengevelde bij te krijgen zijn niet gelukt. Het projectplan is opgesteld voor de subsidieverwerving bij het V-fonds en de provincie Overijssel. De aanvragen daarvoor zijn inmiddels ingediend. We kunnen er dus moeilijk nog aan sleutelen. Als iemand uit Hengevelde aan wil haken voor het vervolg is dat uiteraard prima! Dit kan zeker handig zijn voor afstemming voor zaken onderling", aldus een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente. Daarom bij deze de oproep aan Hengeveldenaren, meldt u zich bij de gemeente om aan te sluiten bij de werkgroep en zo ook in Hengevelde aandacht te besteden aan 75 jaar vrijheid.

De bevrijding van de Duitse bezetter na de Tweede Wereldoorlog begon in Hof van Twente op 1 april 1945 in Diepenheim. Op 4 april volgde Delden en op 8 april volgden Goor en Markelo. Net daaraan vooraf ging nog een bombardement op de stad Goor (24 maart 1945) waarbij tientallen burgers het leven lieten. In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding en vrijheid. Het vieren van de bevrijding past bij de traditie van eren en gedenken, maar heeft ook oog voor de toekomst en de actualiteit van herinneren en vrijheid. Ook in Hof van Twente zijn we er ons van bewust dat vrijheid kwetsbaar en geen vanzelfsprekendheid is. Het blijft belangrijk om dit besef te vergroten en bij jong en oud ieders inzet te vragen.

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 extra activiteiten die specifiek georganiseerd worden ter herdenking van het feit dat Hof van Twente 75 jaar geleden werd bevrijd te organiseren dan kunt u daarvoor wellicht een subsidie ontvangen.

Klik HIER om het gehele projectplan '75 jaar vrijheid in de Hof van Twente' te lezen.