We produceren steeds minder afval in de Hof van Twente

Twente Milieu heeft de jaarrapportage 2023 opgesteld en deze ter informatie gedeeld. Daarnaast heeft Twente Milieu een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om afval op afroep te gaan inzamelen in het buitengebied. Het resultaat van dit onderzoek is gedeeld
en hierbij gevoegd.

Jaarrapportage
De jaarrapportage geeft een overzicht over de inzamelresultaten van de afgelopen jaren van Hof van Twente en daarnaast een vergelijk met andere Twente Milieu gemeenten. Dit is een helder overzicht. In vergelijking met de andere gemeenten zitten we met de meeste afvalstromen redelijk op het gemiddelde. Te zien is dat er in de corona jaren 2020 en 2021 meer restafval werd geproduceerd dan de jaren ervoor. In 2022 is er een duidelijke afname van de hoeveelheid restafval, de oorzaak hiervan is de invoering van het 2, 3, 4 inzamelsysteem per 1 juli 2022. Deze afname (we zijn van ca. 90 naar ca. 74 kg gegaan) zet zich in 2023 nog verder door.

Begin 2025 zal er een evaluatie van het 2, 3, 4 inzamelsysteem plaatsvinden. Dan zijn er twee kalenderjaren geweest met dit systeem en is er een goede vergelijking met andere jaren mogelijk omdat rapportages steeds per kalenderjaar worden uitgevoerd.

Onderzoek afvalinzameling op afroep.
Twente Milieu heeft onderzocht of het mogelijk is om in het buitengebied de inzameling van afval anders te organiseren, om hiermee onnodige kilometers rijden te voorkomen. Dit door inzamelen op afroep. Resultaat van dit onderzoek is dat dit op dit moment niet mogelijk is, omdat de systemen op dit moment niet toereikend zijn, bovendien is de besparing op CO2 is gering.

Conclusie
De jaarrapportage geeft inzicht in de hoeveelheden van de afvalinzameling. Het onderzoek heeft als resultaat dat inzamelen op afroep geen toegevoegde waarde heeft.