Aantal opvangplekken voor asielzoekers in Hof naar 210 door spreidingswet?

De spreidingswet lijkt op dinsdag door de Eerste Kamer te komen. Als dit het geval is dan moet de gemeente Hof van Twente naar schatting volgend jaar 210 opvangplekken voor asielzoekers regelen. Veel meer dan nu het geval is. Maar is dat in de praktijk ook echt nodig?

Wethouder Hannie Rohaan geeft aan dat het cijfer van 210 inderdaad correct is. Maar dat is niet het hele verhaal. De Hof van Twente heeft namelijk een regiodeal met andere gemeenten. En in deze afspraken zijn bijvoorbeeld ook de opvangplekken voor Oekraïners en jeugdige vluchtelingen geregeld. Rohaan: “Momenteel vangen wij veel meer Oekraïense vluchtelingen (zo’n 450) op dan in onze taakstelling staat. Hierdoor worden andere gemeenten ontlast.” De kans is dan ook groot dat andere gemeenten een deel van de taakstelling van de Hof met betrekking tot asielzoekers over moeten nemen. “In het totaalplaatje zitten wij goed.”

Rohaan, die overigens blij is met de komst van de spreidingswet, geeft wel aan te blijven zoeken naar nieuwe opvangplekken. “De huidige locaties zijn voor een bepaalde tijd en de mensen die daar zitten moeten na afloop wel ergens anders onderdak krijgen.”

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)