Afrekening 1 afvalstoffenheffing valt 29 juli in de brievenbus

Per 1 januari 2017 is de gemeentelijke afvalstoffenheffing veranderd. U betaalt niet langer één vast bedrag. De afvalstoffenheffing bestaat sinds 1 januari van dit jaar uit twee delen: een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen goed gescheiden zijn. Kortom: afval scheiden loont! In dit artikel vindt u informatie over de eerste aanslag voor de variabele kosten. De variabele kosten voor het 2e halfjaar 2017 brengen wij in januari 2018 aan u in rekening.

Op 29 juli a.s. valt de eerste aanslag voor  de variabele kosten van de afvalstoffenheffing 2017 bij u in de brievenbus. Deze aanslag heeft betrekking op de periode januari – juni 2017.
Op deze nota worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
Een bedrag van €2,50 per maand voor ieder inzamelmiddel dat voor uw adres geregistreerd staat. U betaalt dit bedrag van €2,50 per maand,  voor de volgende inzamelmiddelen:

- De grijze container
- De groene container
- De milieupas voor de ondergrondse restafvalcontainer die voor uw adres geregistreerd staat
(Voor de verpakkingencontainer (oranje deksel) betaalt u niets.) 

De bedragen voor het aantal keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet of het aantal keren dat u de ondergrondse restafvalcontainer heeft gebruikt.
U betaalt hiervoor de volgende bedragen:
- Per aanbieding van een 140 liter grijze container   €4,80
- Per aanbieding van een 240 liter grijze container   €8,25
- Per ontgrendeling van een ondergrondse restafvalcontainer    €1,02

Aan de hand van de chip in uw container of uw milieupasnummer kan de gemeente zien hoe vaak u de container aan de straat heeft gezet of de ondergrondse restafvalcontainer heeft gebruikt. Daarbij registreren wij de datum en het tijdstip. Op de aanslag afvalstoffenheffing wordt het aantal aanbiedingen van het afgelopen half jaar aan u in rekening gebracht. 
Wilt u het aantal aanbiedingen controleren?
Op www.twentemilieu.nl/hofvantwente/inloggendiftar kunt u met behulp van uw postcode, huisnummer en milieupasnummer nakijken wanneer u de container heeft aangeboden of de verzamelcontainer heeft geopend.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u deze specificatie aanvragen bij het cluster belastingen van de gemeente.

Overige kosten
Heeft u in het afgelopen halfjaar het aantal containers of het formaat van een container laten aanpassen? Dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor een nieuwe milieupas. Ook die kosten vindt u op deze nota terug.
Nieuwe milieupas                                         € 10,00
Het inleveren van 1 of 2 containers                 € 10,00
Het omwisselen of brengen van een container € 25,00

Compensatie Medisch Afval
Huishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een chronische ziekte  met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. 
Chronisch zieken met veel medisch afval betalen door de invoering van Diftar mogelijk extra afvalstoffenheffing. De gemeente vindt dat niet wenselijk en komt daarom met een tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw grijze container vaker laten legen of vaker de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. De regeling is nog in behandeling bij de gemeenteraad.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?
Helaas is nog niet bekend wat de hoogte van de tegemoetkoming is. De gemeenteraad moet daarover nog een besluit nemen. Dit gebeurt op zijn vroegst in de vergadering van september 2017.  Na een besluit van de gemeenteraad komt er een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming beschikbaar op de website van de gemeente. Houd de website van de gemeente en de gemeentelijke informatiepagina in het Hofweekblad daarom goed in de gaten als u onvermijdbaar medisch afval heeft.

Kwijtschelding
Als u voor de aanslag gemeentelijke belastingen gehele of gedeeltelijk kwijtschelding heeft ontvangen, dan wordt op de aanslag afvalstoffenheffing ook automatisch kwijtschelding verleend. Daarbij gelden de volgende regels:
Er wordt voor maximaal 2 inzamelmiddelen kwijtschelding verleend.
Er wordt maximaal € 41,25 kwijtgescholden voor het aanbieden van restafval.
Er wordt geen kwijtschelding verleend voor het brengen, ophalen of omwisselen van containers of een nieuwe milieupas.
Het bedrag van de kwijtschelding staat op het aanslagbiljet. Ook kunt u daarop zien of u nog een deel van de nota moet betalen. 
Als uw verzoek om kwijtschelding nog in behandeling is, dan zal de aanslag afvalstoffenheffing door ons toegevoegd worden aan het bestaande verzoek. U ontvangt daaromtrent bericht van de gemeente.

Bijsluiter
Over de wijze van betalen van de nota, eventuele mogelijkheden voor kwijtschelding en de mogelijkheden voor het maken van bezwaar vindt u uitgebreide informatie op de bijsluiter van de nota.