Annie Schreijer-Pierik (CDA) bemachtigt opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie

Naast het verdelen van de Europese “topjobs” speelde er de afgelopen dagen nog een discussie achter de schermen in Brussel: welke Europarlementariër krijgt welke portefeuille toebedeeld? Van de 751 leden van het Europees Parlement kan maar een klein deel in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen. Onder de christendemocraten is het volle lidmaatschap van de landbouwcommissie een gewilde post en Annie Schreijer-Pierik is het dit keer als énige Nederlandse agrariër in het EU-Parlement gelukt de zetel te bemachtigen. Schreijer-Pierik, die in mei met bijna 114.000 stemmen in het Europees Parlement verkozen werd, is blij: “Het vele parlementaire werk en de inzet van de afgelopen jaren hebben geloond. Ik ben blij dat ik de komende vijf jaar kan blijven opkomen voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven, zeker met het oog op de onderhandelingen over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021, dat meer dan een derde van de EU-begroting omvat.“

Naast lid van de landbouwcommissie wordt Schreijer-Pierik opnieuw lid van de visserijcommissie. Tevens neemt ze zitting in de parlementaire commissie internationale handel. Schreijer-Pierik: “In de voorgaande zittingsperiode van het Europees Parlement heb ik me sterk gemaakt voor het platteland, de land- en tuinbouw en de visserij, maar ook voor milieu, de circulaire economie, water, volksgezondheid en voedselveiligheid.” De komende tijd streeft de Europese Unie ernaar belangrijke mondiale vrijhandelsakkoorden af te sluiten. “Die kunnen belangrijke gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven en platteland hebben. Met mijn nieuwe portefeuille kan ik optimaal het Nederlandse belang en dat van mijn achterban behartigen.“