Annie Schreijer-Pierik steunt bezorgde bewoners Engbertsdijksvenen

CDA- Europarlementslid Annie Schreijer- Pierik presenteert vrijdag haar rapport 'land in de knel' aan bezorgde bewoners van de Engbertsdijksvenen. Ze steunt de boeren en anderen in dit gebied die te maken hebben met ingrijpende maatregelen voor natuur. Engbertsdijksvenen en veel andere gebieden komen onnodig in de problemen, vindt Annie. Oorzaak is dat de Nederlandse overheid veel verder gaat dan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen vragen. "Andere EU-landen zijn veel flexibeler, zij houden wel rekening met economische aspecten in Natura 2000-gebieden", zegt Annie. "Dit is een ongelijke situatie, wat leidt tot oneerlijke concurrentie." Annie's rapport toont vele voorbeelden van onnodig strenge Nederlandse regels. Ze somt ook een lange reeks knelgevallen op, als gevolg van het doorgeschoten beleid.

Annie Schreijer kreeg het idee voor het rapport een jaar geleden, dankzij een vraag van een bezorgde boerin uit Vriezenveen. "Kunnen mijn kinderen later nog wel boeren?", had de destijds zwangere boerin gevraagd. Zij krijgt het rapport nu persoonlijk overhandigd. Als oplossing pleit Annie in Europa voor een flexibeler natuur-uitvoering. Op 22 december stemt een commissie van het Europarlement over een reeks wijzigingsvoorstellen van Annie Schreijer. Bij het bezoek vrijdag is ook CDA-Statenfractie present, onder anderen Bouwien Rutten.